Đã tìm thấy 1 kết quả: giáo viên ở TPHCM


Cận tết, giáo viên bị... đòi lại tiền thu nhập tăng thêm

Cận tết, giáo viên bị... đòi lại tiền thu nhập tăng thêm

25-12-2019 00:00
113

Nhiều giáo viên ở TP.HCM bất ngờ bị đòi lại tiền thu nhập tăng thêm của tháng Sáu, Bảy đã nhận năm ngoái. Họ ngậm ngùi trả lại mấy triệu đồng trong khi tết đã cận kề.

Create AccountLog In Your Accountdục thể thao

giáo viên ở TPHCM
TPHCM Điểm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

kinh tế

thế giới

đọc báo

tin tức

chính trị xã

gồm kinh

công nghệ
tức Việt Nam
ngày Tổng
công nghệ thế giới
TPHCM Từ
xã hội

trị xã

báo điện tử
Tổng hợp tin
tìm kiếm
trí công nghệ
đọc báo giải trí

hội thế

giáo viên ở

giải trí công

giáo viên

giáo dục

văn hóa giải

Tin Ngày
giáo viên

Từ khóa

Nam gồm kinh
đọc tin

Nam gồm

Điểm Tin

tế chính

văn hóa

giải trí

Điểm tin ngày

ở TPHCM

công nghệ

tức Việt

gồm kinh tế
Điểm tin
tin ngày Tổng
xem báo đọc tin giáo viên ở TPHCM

chính trị

tin nhanh điểm tin điểm tin

trí công

giới giáo dục

tin nhanh

giáo viên ở TPHCM

báo chí thể thao

xã hội thế

ngày Tổng hợp

tin tức
thao văn
tin mới nhất

xã hội

xem tin
ở TPHCM
văn hóa xem báo
viên ở
thế giới

tin ngày

ở TPHCM Điểm

Việt Nam gồm

thể thao văn

Điểm tin ngày

thao văn hóa
văn hóa
Việt Nam
hợp tin tức
giải trí

kinh tế chính

tin tức
hội thế giới
thế giới giáo
tin tức Việt
hóa giải

Tổng hợp

chính trị kinh tế

hợp tin

viên ở TPHCM
hóa giải trí
tin mới nhất báo chí xem tin tìm kiếm giáo dục

khóa Điểm

tế chính trị

tin trong ngày tin trong ngày

dục thể

giáo viên ở TPHCM - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thể thao
TPHCM Điểm tin

giáo dục

kinh tế
xã hội
giáo dục thể
báo điện tử
viên ở
chính trị

thể thao

giới giáo
trị xã hội
j
(0 giây)