Đã tìm thấy 1 kết quả: gi


​ĐHQG TP.HCM: số lượng nghiên cứu khoa học giảm một nửa

26-12-2014 09:13
98

TT - Tính đến tháng 10-2014, cán bộ, giảng viên ĐHQG TP.HCM công bố 1.336 bài báo, kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong nước và thế giới, giảm gần một nửa so với năm 2013 (2.418). 

Create AccountLog In Your Accountgi

giới giáo dục

báo chí

thao văn

công nghệ công nghệ
Từ khóa
văn hóa báo chí

Điểm tin ngày

giáo dục

văn hóa

tin tức

thế giới giáo

xã hội
tin tức
báo điện tử
Việt Nam
tin nhanh

tế chính trị

giáo dục

giải trí văn hóa

giải trí công

xã hội

Tổng hợp

hợp tin tức

tức Việt Nam

đọc báo gi
kinh tế chính

gồm kinh tế

Điểm Tin
tế chính
xã hội kinh tế

công nghệ

tin trong ngày
trị xã hội
thể thao

tin ngày

giới giáo

Điểm tin ngày

xã hội thế
tin trong ngày

giải trí

trí công

xem tin
Nam gồm kinh

ngày Tổng

tin nhanh

chính trị

gi - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

xem báo kinh tế đọc tin điểm tin thế giới đọc tin
thể thao

hóa giải

tin tức Việt

hội thế

xem tin

ngày Tổng hợp

kinh tế

giáo dục
tức Việt

hợp tin

gi
hóa giải trí
thế giới
chính trị xã
giải trí
Nam gồm

trí công nghệ

văn hóa giải

tin ngày Tổng

thể thao văn

Tổng hợp tin
gồm kinh
dục thể thao
thao văn hóa

gi Từ

tìm kiếm
giáo dục thể
chính trị đọc báo

Việt Nam gồm

tin tức

Tin Ngày

hội thế giới

khóa Điểm
tin mới nhất
thế giới
tìm kiếm
gi Điểm
tin mới nhất thể thao báo điện tử

trị xã

xem báo

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

điểm tin
gi Điểm tin
chính trị
Điểm tin

dục thể

j
(0 giây)