Đã tìm thấy 1 kết quả: gác kèo ong


Nghề gác kèo ong, muối ba khía trở thành di sản văn hóa phi vật thể

Nghề gác kèo ong, muối ba khía trở thành di sản văn hóa phi vật thể

24-12-2019 00:00
190

Hai nghề truyền thống của tỉnh Cà Mau là gác kèo ong và muối ba khía vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Create AccountLog In Your Accountbáo chí
hội thế giới

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

ong Từ

trị xã

văn hóa kinh tế
giải trí
giáo dục điểm tin xã hội

Điểm tin ngày

tin tức công nghệ tin mới nhất
dục thể thao
xem tin tin trong ngày

trí công nghệ

tìm kiếm

thao văn

kèo ong
giải trí tin tức xem báo xã hội

gác kèo ong - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

gác kèo ong
Tổng hợp

trị xã hội

kinh tế

gồm kinh tế

ong Điểm tin
xem báo
tế chính trị

Nam gồm kinh

giáo dục thể
đọc báo

Tổng hợp tin

giải trí

gác kèo

dục thể

hợp tin tức

Điểm tin

trí công

gác kèo ong

khóa Điểm

hóa giải

đọc báo

gác kèo ong

Nam gồm

tin ngày

công nghệ

xã hội thế

tin tức Việt

Việt Nam gồm

đọc tin
giới giáo dục
kèo ong
chính trị

ong Điểm

tin mới nhất

tin ngày Tổng

Việt Nam

văn hóa

kinh tế chính
Điểm Tin
giáo dục tin nhanh báo điện tử

thế giới

chính trị xã

hóa giải trí

tức Việt Nam

Tin Ngày

Từ khóa
hội thế
thể thao
tế chính
ngày Tổng

tức Việt

xã hội

thể thao

gác kèo ong chính trị văn hóa điểm tin

thế giới giáo

gác kèo

giải trí công

thao văn hóa
tin trong ngày công nghệ chính trị

hợp tin

thể thao văn

giáo dục
báo chí

Điểm tin ngày

tin nhanh

gồm kinh

xem tin

văn hóa giải

thế giới

giới giáo

kinh tế tìm kiếm
tin tức
đọc tin thế giới thể thao
ngày Tổng hợp
kèo ong Điểm
báo điện tửj
(0.01 giây)