Đã tìm thấy 2 kết quả: dị tật khe hở thành bụng


Mổ lấy thai cứu bé gái có nội tạng nằm bên ngoài bụng

Mổ lấy thai cứu bé gái có nội tạng nằm bên ngoài bụng

26-12-2019 00:00
113

Vừa chào đời, bé gái nặng 2,8kg ở Nghệ An đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật giành sự sống do bị dị tật khe hở thành bụng, khiến nội tạng nằm ngoài ổ bụng.

Phẫu thuật cứu bé gái sơ sinh có nội tạng nằm bên ngoài bụng

Phẫu thuật cứu bé gái sơ sinh có nội tạng nằm bên ngoài bụng

26-12-2019 00:00
67

Vừa chào đời, bé gái nặng 2,8kg ở Nghệ An đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật giành sự sống do bị dị tật khe hở thành bụng, khiến nội tạng nằm ngoài ổ bụng.

Create AccountLog In Your Accountthế giới giáo
hở thành
điểm tin

trị xã

giải trí

tin tức tin nhanh tin nhanh xem tin xem báo đọc tin

Điểm tin ngày

trí công nghệ

dị tật

xã hội thế
hợp tin

tin ngày Tổng

tìm kiếm xem báo đọc tin

dị tật khe hở thành bụng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

xã hội
Điểm Tin
thể thao tin trong ngày tin trong ngày

tật khe hở

kinh tế báo điện tử

chính trị

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Nam gồm

xã hội

hóa giải trí

tế chính trị
công nghệ
hội thế
hở thành

Tổng hợp tin

khóa Điểm

tin ngày

giáo dục

công nghệ

bụng Từ

bụng Điểm

hóa giải

thao văn hóa

gồm kinh

Nam gồm kinh

ngày Tổng hợp

thế giới
hợp tin tức

thao văn

tức Việt Nam

tật khe

hội thế giới

khe hở thành

Tổng hợp
điểm tin
thành bụng Điểm
chính trị
xã hội
báo chí
thành bụng
văn hóa
chính trị xã
tin tức Việt

thể thao văn

dị tật khe

thế giới

bụng Điểm tin

dục thể thao

ngày Tổng

trí công

Điểm tin ngày

giải trí kinh tế
văn hóa

giới giáo dục

Điểm tin

dị tật

chính trị dị tật khe hở thành bụng

giải trí công

tật khe

văn hóa giải
công nghệ

dị tật khe hở thành bụng

tin mới nhất

tức Việt

khe hở
tin mới nhất giáo dục
kinh tế chính
tin tức
đọc báo
kinh tế
thế giới tìm kiếm

giáo dục

giáo dục thể
đọc báo
Việt Nam gồm

hở thành bụng

dục thể
thành bụng
giải trí báo chí thể thao

Tin Ngày

Từ khóa

Việt Nam

dị tật khe hở thành bụng
tế chính
xem tin
khe hở

trị xã hội

tin tức văn hóa

thể thao

giới giáo

gồm kinh tế

báo điện tửj
(0.01 giây)