Đã tìm thấy 2 kết quả: dùng lá chuối gói bánh mì


'Bánh mì xanh' độc nhất vô nhị ở Sóc Trăng

'Bánh mì xanh' độc nhất vô nhị ở Sóc Trăng

24-12-2019 00:00
82

Trước nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, người dân ở tỉnh Sóc Trăng sáng kiến ra cách gói bánh mì bằng lá chuối xanh.

'Bánh mì xanh' độc nhất vô nhị ở Sóc Trăng

'Bánh mì xanh' độc nhất vô nhị ở Sóc Trăng

24-12-2019 00:00
99

Trước nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, người dân ở tỉnh Sóc Trăng sáng kiến ra cách gói bánh mì bằng lá chuối xanh.

Create AccountLog In Your Accountbánh mì Điểm

kinh tế

gồm kinh tế

tin tức

báo điện tử
chuối gói
giải trí

Từ khóa

chính trị xã

chính trị

Tin Ngày
ngày Tổng

tế chính

dục thể thao

trị xã hội

ngày Tổng hợp

thao văn hóa

Nam gồm kinh

kinh tế

tế chính trị

đọc tin

thế giới

lá chuối

trí công

gói bánh

văn hóa giải

tin mới nhất tin tức tin tức

Điểm Tin

bánh mì
lá chuối gói

mì Điểm

giới giáo dục

hội thế

chính trị

giáo dục thể

mì Từ
tin ngày Tổng
chuối gói
công nghệ
thao văn
xã hội đọc báo

dùng lá chuối

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tức Việt Nam
tìm kiếm công nghệ báo chí

Điểm tin ngày

dùng lá
giải trí công

hợp tin

kinh tế chính

hội thế giới

xem báo
dục thể

dùng lá chuối gói bánh mì

thể thao
gói bánh mì
trị xã
thế giới giáo
tin tức Việt
đọc báo

Nam gồm

tin mới nhất
bánh mì
tin nhanh
dùng lá
giáo dục

mì Điểm tin

xem tin

thể thao

giải trí kinh tế xem tin tin trong ngày đọc tin

xã hội

thế giới

Điểm tin ngày

xem báo

giải trí

tin trong ngày
gồm kinh
văn hóa

chuối gói bánh

hóa giải trí
chính trị dùng lá chuối gói bánh mì giáo dục
thể thao văn
thế giới
tức Việt

Việt Nam gồm

báo điện tử xã hội

hợp tin tức

tin nhanh

lá chuối

dùng lá chuối gói bánh mì - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

giới giáo
thể thao
gói bánh

Tổng hợp

xã hội thế

dùng lá chuối gói bánh mì giáo dục
hóa giải

Điểm tin

điểm tin
khóa Điểm
điểm tin công nghệ

văn hóa

Tổng hợp tin

tin ngày

văn hóa tìm kiếm báo chí

Việt Nam

trí công nghệ

j
(0 giây)