Đã tìm thấy 1 kết quả: con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý


Con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: 'Ba đã sống trọn cuộc đời của mình'

Con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: 'Ba đã sống trọn cuộc đời của mình'

27-12-2019 00:00
60

Trong đám tang nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, con gái của ông - chị Thái Linh nói rằng chỉ cần mở ca khúc 'Mẹ yêu con' ở bất cứ đâu, giai điệu vang lên cũng là lúc nước mắt chị rơi xuống.

Create AccountLog In Your Accountcon gái nhạc

giải trí

hóa giải

ngày Tổng hợp

xã hội
Tin Ngày

Việt Nam gồm

điểm tin văn hóa giáo dục con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
tức Việt Nam

văn hóa

thể thao

trị xã hội

Văn Tý Điểm

Nam gồm kinh

Tý Điểm tin

báo điện tử văn hóa công nghệ giáo dục

sĩ Nguyễn

tế chính trị

gồm kinh tế

nhạc sĩ
tin mới nhất

Tý Từ

báo điện tử tìm kiếm
Tổng hợp tin

tin tức

Văn Tý
thế giới

Nguyễn Văn

tức Việt

chính trị con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

thể thao

tin ngày Tổng

nhạc sĩ Nguyễn

thể thao văn

giới giáo dục

trí công

sĩ Nguyễn

gái nhạc

chính trị
đọc tin đọc báo đọc tin xem báo xem tin
hội thế giới

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

ngày Tổng
kinh tế
con gái
Nam gồm
công nghệ
tin tức

Điểm tin ngày

Từ khóa

thao văn hóa
xem báo xem tin
dục thể

Nguyễn Văn Tý

giải trí kinh tế

Việt Nam

tin tức Việt

tìm kiếm tin nhanh kinh tế
giải trí

gái nhạc

tin trong ngày chính trị

dục thể thao

giải trí công

tin mới nhất
Tổng hợp
báo chí đọc báo tin nhanh

hóa giải trí

kinh tế chính

chính trị xã

thao văn

Điểm tin ngày

hợp tin tức

Nguyễn Văn

nhạc sĩ

con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

thế giới

giới giáo

xã hội

thế giới giáo

Tý Điểm

hợp tin

trị xã

giáo dục

tin tức
Điểm tin
điểm tin

khóa Điểm

Văn Tý
gồm kinh

xã hội thế

tin trong ngày báo chí

hội thế

thế giới

văn hóa giải

thể thao

gái nhạc sĩ

con gái

Điểm Tin

tế chính

sĩ Nguyễn Văn

công nghệ

tin ngày

xã hội

giáo dục thể

trí công nghệ
j
(0 giây)