Đã tìm thấy 1 kết quả: chứng nhận tạm thời


Cấp chứng nhận kiểm định tạm thời cho 13 đoàn tàu của đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Cấp chứng nhận kiểm định tạm thời cho 13 đoàn tàu của đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

22-12-2019 00:00
93

Chứng nhận kiểm định tạm thời là một trong các điều kiện nhằm phục vụ công tác vận hành thử nghiệm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, tiến tới nghiệm thu. Dự kiến việc vận hành thử nghiệm tiến hành trong 20 ngày.

Create AccountLog In Your Accountv>

chứng nhận tạm thời

hợp tin

thời Từ

chính trị

Nam gồm

trị xã hội
kinh tế tìm kiếm thế giới

Việt Nam

giải trí

giáo dục

tế chính

thời Điểm tin

Điểm tin
văn hóa điểm tin

chứng nhận tạm thời - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

xã hội

công nghệ
giới giáo

tin ngày Tổng

đọc tin

thao văn hóa

văn hóa giải

khóa Điểm

xem tin
dục thể
báo điện tử

chứng nhận

tế chính trị
chính trị
thời Điểm
tin mới nhất tin tức
thao văn
đọc báo tìm kiếm thể thao

tức Việt Nam

báo chí

chính trị

Điểm tin ngày

tin tức
Điểm Tin
hội thế

hóa giải

gồm kinh

chứng nhận tạm
giới giáo dục
tạm thời
tin nhanh

Tin Ngày

Việt Nam gồm

chứng nhận tạm thời

Từ khóa

xã hội thế
văn hóa
trí công
báo điện tử
giải trí
giáo dục chứng nhận tạm thời
thế giới giáo
kinh tế

trị xã

xã hội xã hội tin tức thế giới

nhận tạm thời

tin nhanh
thế giới
xem tin tin trong ngày tin trong ngày xem báo tin mới nhất giáo dục

hợp tin tức

tạm thời Điểm

giáo dục thể
thể thao
nhận tạm
tin tức Việt

nhận tạm

văn hóa

hóa giải trí
xem báo đọc báo

ngày Tổng hợp

hội thế giới

điểm tin

tạm thời

giải trí
trí công nghệ
chứng nhận
ngày Tổng

tức Việt

dục thể thao

thể thao

kinh tế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

đọc tin
kinh tế chính
công nghệ
Điểm tin ngày

tin ngày

Nam gồm kinh

Tổng hợp tin

báo chí

gồm kinh tế

Tổng hợp

thể thao văn

giải trí công

công nghệ
chính trị xã
j
(0 giây)