Đã tìm thấy 1 kết quả: chỉ thị cấm biếu tặng quà tết dưới mọi hình thức


Cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

20-12-2019 00:00
69

Ban Bí thư chỉ thị các cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động, có kế hoạch chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết.

Create AccountLog In Your Accountxã hội
Nam gồm kinh

giới giáo dục

tế chính
dưới mọi

xã hội

xem báo thể thao
hội thế

giáo dục thể

tặng quà tết

hợp tin

tin nhanh

Điểm tin ngày

dưới mọi

công nghệ

ngày Tổng

thể thao

công nghệ tin tức

khóa Điểm

tết dưới
tin ngày

dưới mọi hình

trí công

Tổng hợp tin

Nam gồm
tin tức Việt

Tổng hợp

chính trị tin mới nhất

giới giáo

đọc báo
thức Từ

xã hội thế

hội thế giới

cấm biếu tặng

trí công nghệ

xã hội

Điểm Tin

đọc tin giải trí

Điểm tin

điểm tin giáo dục
giáo dục

tin tức

thị cấm biếu

thế giới

thể thao văn
tin mới nhất

quà tết

báo chí tìm kiếm
Tin Ngày

thức Điểm

văn hóa giải

kinh tế giáo dục tin tức
thao văn
tin nhanh
kinh tế chính

cấm biếu

hình thức

chỉ thị cấm biếu tặng quà tết dưới mọi hình thức báo điện tử
Việt Nam
giải trí công

mọi hình thức

văn hóa

biếu tặng

chính trị

tin ngày Tổng
kinh tế
hình thức Điểm
công nghệ
mọi hình

tặng quà

tìm kiếm văn hóa thế giới

hóa giải trí

tin trong ngày thế giới

quà tết

thị cấm

báo điện tử đọc tin
giải trí
báo chí thể thao

gồm kinh

xem tin giải trí
thế giới giáo
ngày Tổng hợp
xem tin
chính trị xã
tết dưới

tức Việt

trị xã hội
tế chính trị

hợp tin tức

hình thức

chính trị văn hóa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

thị cấm

chỉ thị

tin trong ngày

dục thể

Điểm tin ngày
điểm tin

Việt Nam gồm

đọc báo
biếu tặng
xem báo
quà tết dưới

chỉ thị cấm

cấm biếu

chỉ thị
chỉ thị cấm biếu tặng quà tết dưới mọi hình thức
thức Điểm tin
trị xã

hóa giải

tặng quà

biếu tặng quà
kinh tế

chỉ thị cấm biếu tặng quà tết dưới mọi hình thức

tết dưới mọi

dục thể thao

thao văn hóa

gồm kinh tế

Từ khóa
mọi hình

chỉ thị cấm biếu tặng quà tết dưới mọi hình thức - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tức Việt Nam

j
(0 giây)