Đã tìm thấy 1 kết quả: chạy từ TPHCM ra Hà Nội chưa đầy 20 tiếng


'Phượt thủ' từ TPHCM ra Hà Nội chưa đầy 20 tiếng thừa nhận chạy quá tốc độ

'Phượt thủ' từ TPHCM ra Hà Nội chưa đầy 20 tiếng thừa nhận chạy quá tốc độ

24-12-2019 00:00
80

Chiều 24/12, đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra đường bộ Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã yêu cầu thanh niên chạy môtô từ TPHCM ra Hà Nội với hành trình 1.700km trong chưa đầy 20 tiếng lên làm việc.

Create AccountLog In Your Accounttức Việt Nam
báo chí giải trí thể thao
chạy từ
hóa giải trí
chưa đầy

đầy 20 tiếng

báo chí
20 tiếng
điểm tin xã hội xã hội

đầy 20

thế giới

tế chính trị

từ TPHCM
thế giới
tức Việt
xem báo

trí công nghệ

đọc tin đọc báo

Hà Nội chưa

xem báo đọc báo

chạy từ TPHCM ra Hà Nội chưa đầy 20 tiếng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

từ TPHCM

tin nhanh

tin tức

tin mới nhất

tiếng Từ

văn hóa giải

ngày Tổng
báo điện tử
giới giáo

công nghệ

chạy từ

tin tức

gồm kinh

xã hội thế

tin trong ngày

20 tiếng

Tổng hợp

kinh tế chính

giáo dục

giải trí

Điểm tin ngày

tìm kiếm kinh tế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

báo điện tử chính trị
Nội chưa
dục thể thao

thao văn hóa

chưa đầy
điểm tin
TPHCM ra Hà
hợp tin
trí công

tiếng Điểm tin

văn hóa

Nam gồm kinh

TPHCM ra
xem tin

trị xã

thể thao
ra Hà
tin ngày Tổng
dục thể
chạy từ TPHCM ra Hà Nội chưa đầy 20 tiếng công nghệ

Tin Ngày

20 tiếng Điểm

chính trị

Nam gồm

tìm kiếm giáo dục

khóa Điểm

thế giới giáo
hóa giải
giới giáo dục
kinh tế
ra Hà
thao văn

ngày Tổng hợp

chạy từ TPHCM ra Hà Nội chưa đầy 20 tiếng

giáo dục thể

ra Hà Nội

Điểm Tin

từ TPHCM ra

chạy từ TPHCM ra Hà Nội chưa đầy 20 tiếng

Việt Nam gồm
chưa đầy 20
xem tin

giáo dục

Điểm tin ngày
tin tức công nghệ giải trí

thế giới

thể thao văn

Điểm tin

hội thế giới

tin mới nhất

Nội chưa

tin ngày
văn hóa
tế chính
Hà Nội
hợp tin tức
hội thế

thể thao

tiếng Điểm

tin tức Việt

gồm kinh tế

Từ khóa

chạy từ TPHCM

kinh tế

chính trị xã

văn hóa

đọc tin

chính trị

Việt Nam
tin trong ngày tin nhanh
TPHCM ra

Hà Nội

Tổng hợp tin

trị xã hội

xã hội
giải trí công

Nội chưa đầy

đầy 20

j
(0 giây)