Đã tìm thấy 2 kết quả: ch


Sau khi từ chối, VKS lại phê chuẩn lệnh khởi tố vợ ông Chiêm Quốc Thái

Sau khi từ chối, VKS lại phê chuẩn lệnh khởi tố vợ ông Chiêm Quốc Thái

07-06-2018 05:32
360

Sau khi từ chối phê chuẩn, hôm nay Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc.

Khởi tố, bắt tạm giam vợ ông Chiêm Quốc Thái

Khởi tố, bắt tạm giam vợ ông Chiêm Quốc Thái

07-06-2018 05:32
340

Sau khi từ chối phê chuẩn vào hai ngày trước, hôm nay, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Vũ Thụy Hồng Ngọc của cơ quan điều tra Công an TP.HCM.

Create Account



Log In Your Account



văn hóa

xã hội thế

xem báo

Việt Nam gồm

ch Điểm tin

văn hóa

tin ngày Tổng

thao văn

hợp tin

hợp tin tức

giáo dục
công nghệ

ch - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thể thao xem tin

thể thao

Điểm Tin

dục thể

kinh tế chính

tức Việt Nam

tin nhanh

ngày Tổng

báo điện tử

Tổng hợp

tức Việt

gồm kinh

tin tức Việt
hội thế giới

giải trí công

báo điện tử

tế chính

trị xã hội

công nghệ

thao văn hóa

ch Từ

xã hội
báo chí

Điểm tin ngày

tin tức điểm tin
ch Điểm
tin tức

hóa giải

thế giới

Nam gồm

hóa giải trí

thế giới giáo
kinh tế
thế giới

giáo dục thể

thể thao văn

kinh tế

gồm kinh tế

giải trí
Điểm tin
giáo dục
văn hóa giải
tin mới nhất

giới giáo

kinh tế
xã hội

khóa Điểm

điểm tin
chính trị xã
tìm kiếm chính trị
trí công

dục thể thao

trí công nghệ

giới giáo dục
thế giới xem tin chính trị tìm kiếm đọc tin đọc tin tin nhanh xã hội tin trong ngày
Việt Nam
báo chí tin mới nhất
tin ngày
tin tức ch
Tin Ngày
thể thao
Nam gồm kinh
hội thế

văn hóa

công nghệ giải trí

chính trị

ngày Tổng hợp
trị xã

ch

Từ khóa

xem báo đọc báo đọc báo giải trí
tế chính trị
tin trong ngày

Điểm tin ngày

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

ch giáo dục
Tổng hợp tin
j
(0 giây)