Đã tìm thấy 1 kết quả: cao hồng sâm


Rộ chiêu trò dụ mua cao hồng sâm giá 'cắt cổ' ở vùng ven Hà Nội

Rộ chiêu trò dụ mua cao hồng sâm giá 'cắt cổ' ở vùng ven Hà Nội

28-08-2019 00:00
6

Khi hàng trăm khách hàng cao tuổi lấp kín hội trường, các nhân viên đóng chặt cửa, không cho quay phim, chụp ảnh, bắt đầu buổi quảng bá sản phẩm cao hồng sâm và các sản phẩm liên quan tới sâm.

Create AccountLog In Your Accounttế chính trị
giáo dục
trí công nghệ
đọc báo thế giới
thao văn
báo điện tử
kinh tế

Điểm tin

giải trí tin mới nhất
trị xã

giải trí

hội thế

xã hội
điểm tin

dục thể

tin trong ngày kinh tế kinh tế công nghệ
giáo dục
xã hội
sâm Điểm
giải trí

Từ khóa

tin tức

gồm kinh

cao hồng sâm
Nam gồm
văn hóa tin nhanh chính trị

hóa giải trí

hồng sâm Điểm
đọc tin
thế giới

dục thể thao

chính trị

gồm kinh tế

hợp tin

tức Việt Nam

chính trị
tin tức
xã hội thế
báo chí tìm kiếm

Tổng hợp

Điểm Tin

cao hồng sâm

thế giới giáo

Tổng hợp tin

hợp tin tức

chính trị xã
cao hồng sâm
tức Việt
báo điện tử

giới giáo dục

hóa giải

thể thao

công nghệ

cao hồng sâm

sâm Điểm tin

tin ngày

tin ngày Tổng

đọc báo

hồng sâm

trị xã hội
văn hóa giải
thể thao

Việt Nam gồm

cao hồng sâm - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

xem tin

khóa Điểm

sâm Từ
văn hóa
tin nhanh
tế chính
Điểm tin ngày
thế giới văn hóa tin mới nhất
giải trí công
đọc tin

Điểm tin ngày

giới giáo

xem báo
Tin Ngày
cao hồng
giáo dục tin trong ngày

trí công

thể thao xã hội

hồng sâm

tìm kiếm công nghệ

ngày Tổng hợp

cao hồng
báo chí
hội thế giới

giáo dục thể

điểm tin

thao văn hóa

ngày Tổng
xem báo xem tin tin tức

Việt Nam

kinh tế chính
tin tức Việt
thể thao văn

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Nam gồm kinh
j
(0 giây)