Đã tìm thấy 1 kết quả: ca sĩ bị miệt thị vì cân nặng


Ca sĩ Marie Osmond: 'Vì tôi béo, họ nói tôi là một sự xấu hổ cho gia đình'

Ca sĩ Marie Osmond: 'Vì tôi béo, họ nói tôi là một sự xấu hổ cho gia đình'

27-12-2019 00:00
63

Nhiều người từng nhìn vào ngoại hình của Marie Osmond và chê cười bởi có giai đoạn, nữ ca sĩ không kiểm soát được cân nặng của mình.

Create AccountLog In Your Accounttin nhanh

Tổng hợp

thao văn

xã hội

giải trí

giải trí

Nam gồm

tin trong ngày

trị xã

văn hóa
tin ngày
vì cân

dục thể thao

tìm kiếm báo chí

hóa giải

ca sĩ bị miệt thị vì cân nặng tin tức

nặng Từ

trí công

thế giới
báo điện tử
ca sĩ

ca sĩ bị miệt thị vì cân nặng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

ca sĩ

đọc tin thế giới
Việt Nam
tin mới nhất

văn hóa giải

thể thao

ngày Tổng

thế giới

Tin Ngày

ca sĩ bị miệt thị vì cân nặng
bị miệt
miệt thị vì

tức Việt Nam

kinh tế
thị vì
tin tức chính trị

hội thế

xem tin
sĩ bị
thể thao

trị xã hội

vì cân

giáo dục

xã hội thế

vì cân nặng

dục thể

hội thế giới

tin mới nhất tìm kiếm

Từ khóa

cân nặng Điểm

khóa Điểm
trí công nghệ
báo chí
Điểm tin ngày

gồm kinh tế

tin ngày Tổng

Việt Nam gồm

điểm tin

giáo dục

bị miệt
thị vì

thị vì cân

xã hội thể thao

sĩ bị miệt

kinh tế
giới giáo dục
tin nhanh
ca sĩ bị

tế chính trị

miệt thị

Điểm Tin

đọc báo
hợp tin
công nghệ
giới giáo
kinh tế chính

tế chính

chính trị công nghệ
nặng Điểm
đọc tin
tin tức Việt
xem báo
hợp tin tức
điểm tin

tức Việt

ca sĩ bị miệt thị vì cân nặng

Tổng hợp tin

thao văn hóa
xem tin công nghệ
miệt thị
báo điện tử

gồm kinh

chính trị xã

giáo dục thể

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

xã hội

bị miệt thị

thế giới giáo
xem báo giáo dục văn hóa
nặng Điểm tin

cân nặng

văn hóa

Điểm tin
sĩ bị
kinh tế giải trí
tin tức
Nam gồm kinh
đọc báo

giải trí công

hóa giải trí

chính trị

ngày Tổng hợp

cân nặng

thể thao văn

tin trong ngày

Điểm tin ngày

j
(0 giây)