Đã tìm thấy 1 kết quả: cựu chủ tịch quân xin nghỉ hưu sớm


Liên quan sai phạm về đất đai, cựu chủ tịch quận xin nghỉ hưu trước tuổi

Liên quan sai phạm về đất đai, cựu chủ tịch quận xin nghỉ hưu trước tuổi

27-12-2019 00:00
99

Sau hơn 2 tháng được điều động về Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ do có liên quan các sai phạm về đất đai, ông Lê Tâm Niệm, cựu Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đã có đơn xin nghỉ trước tuổi hưu đến 6 năm.

Create AccountLog In Your Accountvăn hóa

giới giáo

thế giới
Tổng hợp tin
chính trị xã
ngày Tổng hợp
sớm Từ
giáo dục
kinh tế chính
tìm kiếm đọc tin tin tức
hội thế
dục thể thao
tin mới nhất

trí công

nghỉ hưu

tin ngày

tin ngày Tổng
báo chí

tin tức Việt

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

quân xin
xem tin
kinh tế
tế chính
tìm kiếm

Tin Ngày

cựu chủ tịch
quân xin nghỉ
xin nghỉ
cựu chủ tịch quân xin nghỉ hưu sớm
thế giới giáo
chủ tịch quân
Điểm Tin

tịch quân

kinh tế

Điểm tin

cựu chủ

tịch quân

tin nhanh
giải trí công
hội thế giới

thao văn

trị xã
thể thao văn
ngày Tổng
xã hội

hợp tin

Điểm tin ngày

hóa giải

điểm tin

xã hội thế

Nam gồm

thể thao xã hội

chính trị

tin trong ngày công nghệ

tế chính trị

giáo dục xem tin
tin tức

trị xã hội

tức Việt Nam

giới giáo dục
công nghệ
công nghệ
chủ tịch
thế giới tin nhanh

quân xin

hưu sớm Điểm

báo chí tin tức

Điểm tin ngày

giải trí tin mới nhất

gồm kinh tế

thế giới

sớm Điểm

Tổng hợp

tức Việt

văn hóa

điểm tin
giải trí

hợp tin tức

văn hóa giải
gồm kinh
trí công nghệ
giải trí văn hóa

tịch quân xin

cựu chủ tịch quân xin nghỉ hưu sớm

khóa Điểm

Từ khóa

Nam gồm kinh

báo điện tử đọc báo tin trong ngày

cựu chủ tịch quân xin nghỉ hưu sớm

xin nghỉ
xem báo
giáo dục thể

nghỉ hưu sớm

thể thao

chủ tịch

chính trị
dục thể

sớm Điểm tin

chính trị

hóa giải trí

giáo dục
đọc tin xem báo

cựu chủ

nghỉ hưu
báo điện tử
thao văn hóa
Việt Nam
thể thao
Việt Nam gồm
kinh tế
xin nghỉ hưu

cựu chủ tịch quân xin nghỉ hưu sớm - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

hưu sớm

hưu sớm
đọc báo xã hộij
(0.01 giây)