Đã tìm thấy 1 kết quả: cựu đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh


Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh qua đời

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh qua đời

26-12-2019 00:00
60

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, đã qua đời sáng ngày 26/12 tại Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.

Create AccountLog In Your Accountthao văn hóa
xã hội

ngày Tổng

thế giới văn hóa

Điểm tin ngày

Từ khóa

thế giới

Nguyễn Trọng

trị xã

trị xã hội
văn hóa
hóa giải trí
xem tin

cựu đại sứ

tin ngày

dục thể thao
cựu đại
Tổng hợp
chính trị
Trọng Vĩnh
văn hóa

hóa giải

đọc báo cựu đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh
sứ Nguyễn

Điểm tin ngày

kinh tế tin tức cựu đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh
kinh tế chính
báo chí

gồm kinh tế

tin tức

xã hội thế
Vĩnh Điểm
thể thao văn
xem báo

thế giới giáo

cựu đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

Nam gồm kinh

tức Việt Nam
tin ngày Tổng

Tin Ngày

tin mới nhất báo chí
Tổng hợp tin
hợp tin

Trọng Vĩnh

công nghệ

tin nhanh
tin tức Việt

kinh tế

Vĩnh Điểm tin
giáo dục thể
công nghệ xem tin tin nhanh xã hội giải trí

Nguyễn Trọng Vĩnh

sứ Nguyễn Trọng

giải trí công
Nguyễn Trọng
tìm kiếm

hội thế giới

tin tức đọc tin
gồm kinh
giới giáo

ngày Tổng hợp

giới giáo dục

chính trị
đọc báo giáo dục

thế giới

tin mới nhất

tức Việt

giáo dục

Điểm tin

tìm kiếm
đại sứ

trí công nghệ

tin trong ngày
tế chính trị

Việt Nam gồm

thể thao tin trong ngày

hợp tin tức

Nam gồm
xem báo

Trọng Vĩnh Điểm

chính trị kinh tế
chính trị xã
điểm tin

cựu đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh

cựu đại

đại sứ

giải trí
Vĩnh Từ
tế chính
giáo dục giải trí thể thao
văn hóa giải
công nghệ
Điểm Tin
báo điện tử
trí công
xã hội
điểm tin

hội thế

Việt Nam
thao văn

thể thao

sứ Nguyễn
báo điện tử

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

khóa Điểm

dục thể

đại sứ Nguyễn

đọc tinj
(0.01 giây)