Đã tìm thấy 1 kết quả: căn hộ bán cho người nước ngoài


Khánh Hoà: Cấm 129 doanh nghiệp bất động sản không được bán nhà cho người nước ngoài

Khánh Hoà: Cấm 129 doanh nghiệp bất động sản không được bán nhà cho người nước ngoài

21-12-2019 00:00
239

Ngày 21/12, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà cho biết, vừa có văn bản yêu cầu 129 doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn tỉnh này không được bán bất động sản du lịch cho tổ chức, cá nhân là người nước ngoài.

Create AccountLog In Your Accountđiểm tin

thao văn hóa

hội thế
báo điện tử

trí công

giải trí
kinh tế
báo chí
giải trí công
xem tin

căn hộ bán cho người nước ngoài

hội thế giới

tin tức
ngoài Điểm

nước ngoài

Tổng hợp tin

căn hộ

thể thao

ngoài Từ

ngoài Điểm tin
xã hội kinh tế
Điểm Tin
đọc báo
bán cho người

giải trí

căn hộ bán cho người nước ngoài - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

Điểm tin

văn hóa
hợp tin

tin ngày Tổng

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

công nghệ
hộ bán

công nghệ

tức Việt

tin tức Việt

Tin Ngày

bán cho

căn hộ bán cho người nước ngoài tìm kiếm

chính trị

nước ngoài

tin tức thể thao báo chí đọc tin chính trị
kinh tế chính

Điểm tin ngày

thể thao tin trong ngày
hóa giải
trị xã
báo điện tử văn hóa
Nam gồm kinh
chính trị xã
thế giới giáo

hóa giải trí

giáo dục
cho người
người nước
xã hội

hợp tin tức

chính trị xem báo
giới giáo
công nghệ
ngày Tổng

Việt Nam

tin trong ngày điểm tin xem tin
căn hộ
căn hộ bán
giáo dục

khóa Điểm

Từ khóa

giải trí

thế giới

thể thao văn

tin nhanh thế giới đọc báo
thao văn

Điểm tin ngày

xã hội thế

văn hóa giải
xã hội
tin mới nhất
dục thể

bán cho

hộ bán cho

người nước

văn hóa
tế chính trị
tin tức
hộ bán
giáo dục tin mới nhất
ngày Tổng hợp
đọc tin

trí công nghệ

tế chính
kinh tế

nước ngoài Điểm

trị xã hội

dục thể thao

tin ngày
tức Việt Nam

cho người

Việt Nam gồm

xem báo

gồm kinh

gồm kinh tế

giới giáo dục

giáo dục thể
người nước ngoài

cho người nước

Tổng hợp
thế giới

Nam gồm

căn hộ bán cho người nước ngoài tin nhanh tìm kiếmj
(0.01 giây)