Đã tìm thấy 1 kết quả: công nghệ không thay thế con người


Giáo dục thông minh không nên để công nghệ dẫn dắt

Giáo dục thông minh không nên để công nghệ dẫn dắt

20-12-2019 00:00
104

Khi thực hiện giáo dục thông minh cần có sự đồng bộ. Nhưng quan trọng hơn hết cần tránh trường hợp công nghệ dẫn dắt giáo dục. Công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ giáo dục khai thác tốt nhất cơ sở hạ tầng, con người...

Create AccountLog In Your Accountgiáo dục

tế chính trị

kinh tế chính

người Điểm tin

trí công

tin nhanh

công nghệ

Điểm Tin

tin tức Việt

thế con người

hội thế

công nghệ không thay thế con người

Tổng hợp tin

Tin Ngày

xem tin tin mới nhất

gồm kinh tế

Điểm tin

văn hóa giải

giáo dục

kinh tế tin tức
không thay thế
tức Việt Nam
thế giới

con người

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

khóa Điểm

tin ngày

Việt Nam

tế chính

tìm kiếm đọc báo công nghệ
giải trí
đọc tin xã hội

thao văn hóa

giáo dục

công nghệ

xã hội thể thao

hợp tin

tin nhanh tin trong ngày

ngày Tổng hợp

hóa giải trí

người Điểm
tin mới nhất

dục thể thao

văn hóa

công nghệ không thay thế con người - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

xem báo thể thao

con người Điểm

công nghệ không

kinh tế

thế con

điểm tin

nghệ không thay

Từ khóa

công nghệ không thay thế con người

Điểm tin ngày

Việt Nam gồm

đọc tin
công nghệ
điểm tin giải trí
thay thế con

giáo dục thể

Điểm tin ngày

giới giáo dục

thể thao

trị xã

thể thao văn
Nam gồm
xem tin

thay thế

hóa giải

xã hội thế

xem báo đọc báo

công nghệ không thay thế con người

giải trí
nghệ không

hội thế giới

chính trị xã

Nam gồm kinh
chính trị

không thay

thế giới công nghệ
thao văn
tức Việt
báo chí
thay thế
báo chí chính trị
tin ngày Tổng

tin tức

trị xã hội
gồm kinh
ngày Tổng

không thay

Tổng hợp
nghệ không
báo điện tử

giới giáo

tìm kiếm

xã hội

kinh tế
giải trí công

thế con

con người

trí công nghệ
thế giới
văn hóa tin tức báo điện tử tin trong ngày
thế giới giáo

hợp tin tức

văn hóa

chính trị

dục thể

người Từ
j
(1.46 giây)