Đã tìm thấy 1 kết quả: các đối tượng có công


Hơn 1.800 tỷ đồng chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho người dân TPHCM

Hơn 1.800 tỷ đồng chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho người dân TPHCM

28-12-2019 00:00
61

Trong hơn 1.800 tỷ đồng này, có 827 tỷ đồng đến từ ngân sách, tăng 9 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.

Create AccountLog In Your Accountvăn hóa
gồm kinh tế
kinh tế thế giới tìm kiếm
xã hội thế

hóa giải trí

hội thế
công Điểm tin
tin mới nhất

Điểm tin ngày

trị xã

tượng có

giải trí xã hội

tin tức

tìm kiếm
thao văn

công nghệ

giáo dục
công Từ

văn hóa giải

các đối tượng có công
giải trí

các đối tượng có công

Tổng hợp

ngày Tổng

tức Việt Nam

đọc tin văn hóa

hội thế giới

giáo dục thể
có công Điểm
có công

tượng có công

thao văn hóa

Tổng hợp tin

giáo dục
chính trị đọc báo báo điện tử
xã hội
chính trị

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

báo điện tử điểm tin
Nam gồm kinh

gồm kinh

Điểm Tin

công nghệ xã hội

thể thao văn

giải trí công

tượng có

điểm tin

đối tượng

giới giáo

hợp tin
tin nhanh
dục thể thao
công nghệ

kinh tế

đối tượng có

thể thao

thể thao
hợp tin tức
các đối tượng có công
tức Việt
công Điểm

văn hóa

tin tức

trí công nghệ

trí công

Từ khóa

các đối

các đối tượng
xem báo báo chí

thế giới giáo

tin mới nhất

Tin Ngày

kinh tế
tin ngày Tổng
tin trong ngày
hóa giải

khóa Điểm

có công

xem tin
thế giới

Điểm tin ngày

giáo dục
dục thể
đối tượng
thể thao

tin ngày

chính trị

tin tức Việt

đọc báo tin trong ngày

tế chính trị

tin tức tin nhanh
kinh tế chính
thế giới xem tin
tế chính
báo chí
Nam gồm
giới giáo dục

Việt Nam

ngày Tổng hợp
Điểm tin
các đối
Việt Nam gồm
đọc tin

trị xã hội

xem báo

chính trị xã

các đối tượng có công - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

giải tríj
(0.01 giây)