Đã tìm thấy 2 kết quả: biệt thự cũ ở TPHCM


Vụ loại bỏ hơn 100 biệt thự cũ ra khỏi danh sách bảo tồn: UBND quận 1 đang cho thu hồi lại văn bản

Vụ loại bỏ hơn 100 biệt thự cũ ra khỏi danh sách bảo tồn: UBND quận 1 đang cho thu hồi lại văn bản

30-12-2019 00:00
107

Liên quan đến vụ việc loại bỏ hơn 100 căn biệt thự cũ ra khỏi danh sách bảo tồn, UBND quận 1 thừa nhận có sai sót trong quá trình phân loại các biệt thự cũ và đang cho thu hồi lại văn bản.

Vụ loại hơn 100 biệt thự cũ khỏi danh sách bảo tồn: UBND quận 1 đang cho thu hồi lại văn bản

Vụ loại hơn 100 biệt thự cũ khỏi danh sách bảo tồn: UBND quận 1 đang cho thu hồi lại văn bản

30-12-2019 00:00
115

Liên quan đến vụ việc loại bỏ hơn 100 căn biệt thự cũ ra khỏi danh sách bảo tồn, UBND quận 1 thừa nhận có sai sót trong quá trình phân loại các biệt thự cũ và đang cho thu hồi lại văn bản.

Create AccountLog In Your Accountgiải trí

báo điện tử

hóa giải trí

Điểm Tin
biệt thự
giải trí báo chí

Việt Nam gồm

hội thế giới
điểm tin giải trí
TPHCM Điểm tin
Từ khóa
tin ngày Tổng
kinh tế chính
tin tức
đọc tin

xã hội thế

hợp tin

gồm kinh tế

Điểm tin ngày

trí công

tin nhanh giáo dục báo điện tử

trị xã

văn hóa

tìm kiếm
giải trí công
thế giới tin mới nhất thể thao giáo dục
thế giới giáo

khóa Điểm

Việt Nam

tế chính

giáo dục thể

tin tức
chính trị
đọc tin

gồm kinh

xã hội tin trong ngày

tin ngày

xem tin

tin tức Việt

giới giáo dục

báo chí

cũ ở

thế giới
Nam gồm

biệt thự cũ ở TPHCM - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tế chính trị

xem báo tin tức xem tin đọc báo

văn hóa giải

cũ ở TPHCM

biệt thự cũ ở TPHCM

giáo dục

hợp tin tức

TPHCM Điểm

thự cũ
thế giới

thao văn hóa

Điểm tin ngày

thao văn
kinh tế tin mới nhất

ngày Tổng hợp

ở TPHCM
chính trị

trí công nghệ

thể thao điểm tin biệt thự cũ ở TPHCM kinh tế

Tổng hợp tin

TPHCM Từ

công nghệ
tức Việt Nam
tin nhanh
thể thao

công nghệ

thể thao văn
dục thể
tức Việt
chính trị xã
đọc báo

dục thể thao

hội thế

xã hội

thự cũ ở
xã hội chính trị
ở TPHCM Điểm
biệt thự cũ ở TPHCM xem báo
ở TPHCM

thự cũ

giới giáo
tin trong ngày
Tin Ngày
hóa giải
công nghệ

biệt thự cũ

văn hóa
Tổng hợp
tìm kiếm

ngày Tổng

cũ ở
Điểm tin
văn hóa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

kinh tế

biệt thự

Nam gồm kinh

trị xã hội
j
(0 giây)