Đã tìm thấy 1 kết quả: ban chỉ đạo 09 tp.hcm


Bị cáo Nguyễn Hữu Tín từ chối cung cấp thông tin về văn bản mật

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín từ chối cung cấp thông tin về văn bản mật

27-12-2019 00:00
159

Theo bị cáo Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM, về chủ trương, chính sách hỗ trợ lực lượng vũ trang nói chung, ngành công an nói riêng, đặc biệt về tình báo có rất nhiều quy định, chỉ thị từ Trung ương.

Create AccountLog In Your Accounttin mới nhất
tp hcm
tìm kiếm đọc tin
ngày Tổng hợp

gồm kinh tế

trị xã hội
giải trí tìm kiếm

Điểm tin ngày

chính trị

tức Việt

đạo 09 tp

09 tp hcm

ngày Tổng

tin tức

thể thao

09 tp
giáo dục
trị xã
chỉ đạo

tức Việt Nam

khóa Điểm

thể thao

ban chỉ

văn hóa
giải trí công

tế chính trị

tin ngày

hội thế

trí công nghệ
hợp tin tức
tin trong ngày

Tổng hợp

chỉ đạo

ban chỉ đạo 09 tp.hcm

kinh tế chính

báo điện tử

Tổng hợp tin

thao văn hóa

thế giới
Điểm Tin
báo điện tử công nghệ
đạo 09

văn hóa giải

chính trị xã
tin tức

đạo 09

ban chỉ
Tin Ngày
Nam gồm

tp hcm Điểm

thế giới xem tin chính trị

ban chỉ đạo 09 tp.hcm - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

văn hóa đọc báo
tin tức Việt

giải trí

thế giới giáo

tp hcm

đọc tin

thao văn

tin mới nhất

chỉ đạo 09

ban chỉ đạo 09 tp.hcm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

hóa giải

dục thể thao

ban chỉ đạo

xã hội thế
giới giáo dục
kinh tế xem báo

giáo dục thể

điểm tin tin nhanh kinh tế

hợp tin

văn hóa

trí công

Điểm tin ngày

thể thao

kinh tế

09 tp

đọc báo tin nhanh xem tin

Việt Nam gồm

công nghệ

Từ khóa

xã hội

tin tức

tế chính

báo chí
hcm Từ
Nam gồm kinh

giới giáo

hội thế giới
báo chí tin trong ngày

tin ngày Tổng

ban chỉ đạo 09 tp

công nghệ

thể thao văn

giáo dục

hóa giải trí
hcm Điểm

hcm

xã hội xem báo
Điểm tin
chính trị điểm tin
hcm Điểm tin
gồm kinh

dục thể

xã hội giải trí

thế giới

Việt Nam

giáo dụcj
(0.01 giây)