Đã tìm thấy 2 kết quả: bổ sung 21 vi chất


Bộ Y tế: 'Thêm 21 vi chất vào sữa theo đề nghị của Viện Dinh dưỡng quốc gia'

Bộ Y tế: 'Thêm 21 vi chất vào sữa theo đề nghị của Viện Dinh dưỡng quốc gia'

24-12-2019 00:00
64

Trẻ em Việt Nam hiện đều thiếu vi chất. Ngay cả các trẻ thừa cân, béo phì cũng chỉ thừa năng lượng nhưng vẫn thiếu vi chất. Việc bổ sung vi chất nhằm đáp ứng mục tiêu về tăng trưởng chiều cao.

Bộ Y tế cho rằng việc thêm 21 vi chất vào sữa là theo đề nghị của Viện Dinh dưỡng quốc gia

Bộ Y tế cho rằng việc thêm 21 vi chất vào sữa là theo đề nghị của Viện Dinh dưỡng quốc gia

24-12-2019 00:00
70

Sau khi Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn sữa học đường phải bổ sung 21 đã có nhiều ý kiến xung quanh việc này. Ngày 24/12, Bộ Y tế đã trả lời báo chí về vấn đề này.

Create Account



Log In Your Account



công nghệ

tức Việt
thế giới giáo
thế giới

Điểm tin ngày

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

chính trị

Điểm tin

Điểm Tin
tin trong ngày công nghệ

giáo dục thể

bổ sung 21
tin trong ngày

trí công nghệ

chính trị xã
xã hội

hội thế

Nam gồm

đọc tin
sung 21
bổ sung

vi chất

sung 21 vi

thế giới

xã hội
thao văn hóa
21 vi chất
kinh tế
giới giáo
điểm tin báo chí giáo dục tin mới nhất bổ sung 21 vi chất
trị xã
chính trị

Tổng hợp

tin tức
dục thể

bổ sung 21 vi chất - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

chất Từ

trí công

báo điện tử

tế chính

hóa giải

hóa giải trí

bổ sung

giải trí công

xem tin đọc báo văn hóa
sung 21

thao văn

thể thao văn

tin ngày

văn hóa tin mới nhất tin nhanh

vi chất

vi chất Điểm

gồm kinh
xem báo xã hội tìm kiếm
dục thể thao
trị xã hội
thế giới giáo dục
Điểm tin ngày
chất Điểm tin
tin tức Việt
báo điện tử tin nhanh

ngày Tổng hợp

xem báo đọc báo

Việt Nam

giải trí báo chí
Từ khóa
Việt Nam gồm
khóa Điểm
thể thao
kinh tế chính

giải trí

giải trí
hội thế giới

hợp tin tức

gồm kinh tế

kinh tế

21 vi

tức Việt Nam
điểm tin

xã hội thế

bổ sung 21 vi chất

ngày Tổng

hợp tin
Tin Ngày
tin tức

chất Điểm

giáo dục
21 vi
thể thao
Nam gồm kinh
văn hóa
công nghệ bổ sung 21 vi chất
tin tức
tìm kiếm xem tin

thể thao

chính trị
văn hóa giải

tế chính trị

kinh tế đọc tin

giới giáo dục

tin ngày Tổng
Tổng hợp tin
j
(0.01 giây)