Đã tìm thấy 1 kết quả: bỏ phân loại khá giỏi


Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

05-10-2019 00:00
9

Theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức hay phân loại khá, giỏi, trung bình...

Create AccountLog In Your Accountvăn hóa giải

trang 1
đọc báo tin nhanh

trang 1 bỏ

thế giới

tế chính trị

thế giới

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Từ khóa

khá giỏi Điểm

giới giáo dục

gồm kinh
tìm kiếm

tin tức Việt

đọc tin
giỏi Điểm
loại khá giỏi
khá giỏi
báo điện tử xem báo
kinh tế
trang 1
ngày Tổng hợp
tin tức

phân loại

phân loại

đọc báo xem tin

Tổng hợp

thao văn hóa

kinh tế chính

giải trí

bỏ phân

tin mới nhất
thao văn
trí công
Việt Nam

dục thể

tế chính

hợp tin tức

báo điện tử điểm tin công nghệ kinh tế thể thao
hội thế giới
giải trí công

phân loại khá

khá giỏi
tức Việt Nam
công nghệ tin trong ngày

thể thao văn

công nghệ

hội thế

Điểm Tin

xã hội thế

đọc tin
loại khá
xã hội
xã hội
văn hóa xem báo

thế giới giáo

giáo dục
chính trị xã
giải trí

1 bỏ phân

giáo dục thể

bỏ phân loại khá giỏi

bỏ phân loại

giáo dục
Điểm tin ngày
tin trong ngày
thể thao
loại khá
trí công nghệ
thể thao điểm tin báo chí

gồm kinh tế

chính trị

Nam gồm kinh
tin mới nhất chính trị

Tổng hợp tin

trang 1
dục thể thao
giới giáo
bỏ phân loại khá giỏi giải trí

Điểm tin

hóa giải trí
tìm kiếm văn hóa thế giới báo chí tin nhanh

trang 1, bỏ phân loại khá giỏi

bỏ phân loại khá giỏi - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

ngày Tổng

giỏi Điểm tin

Việt Nam gồm

trị xã hội

giáo dục

tin ngày Tổng
trị xã
xem tin

tức Việt

văn hóa

kinh tế tin tức

hóa giải

khóa Điểm
Tin Ngày
tin ngày

Nam gồm

Điểm tin ngày

xã hội
hợp tin

giỏi Từ

bỏ phân

tin tức
chính trị

1 bỏ

j
(0.02 giây)