Đã tìm thấy 1 kết quả: bỏ phân loại khá giỏi


Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

05-10-2019 00:00
15

Theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức hay phân loại khá, giỏi, trung bình...

Create AccountLog In Your Accountkinh tế

kinh tế

tế chính

ngày Tổng

chính trị

xã hội thế

hội thế giới

tế chính trị
loại khá giỏi
báo chí
hội thế
giải trí xem tin
tức Việt

thế giới

phân loại

bỏ phân loại khá giỏi
chính trị xã

1 bỏ phân

giáo dục tin nhanh
tin tức Việt
Tin Ngày

trang 1, bỏ phân loại khá giỏi

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Điểm tin ngày
tin mới nhất tìm kiếm
Nam gồm
tin tức
giải trí công
tin trong ngày

Điểm tin

trang 1
dục thể thao

tin tức

khá giỏi Điểm

1 bỏ

xem tin giáo dục
Tổng hợp tin

tin ngày Tổng

tin tức thể thao

giáo dục

văn hóa
trí công
bỏ phân

kinh tế chính

loại khá

bỏ phân loại khá giỏi - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

Tổng hợp

giải trí
ngày Tổng hợp
bỏ phân loại khá giỏi tin trong ngày xã hội

phân loại

hóa giải
đọc tin

phân loại khá

gồm kinh

văn hóa giải
thể thao văn
loại khá
xem báo
giáo dục thể
trang 1
trị xã hội

Việt Nam

trị xã

hóa giải trí
văn hóa

Điểm Tin

hợp tin tức

báo điện tử

Việt Nam gồm

trang 1 bỏ

công nghệ
giỏi Điểm tin
tin mới nhất tin nhanh thế giới

giỏi Điểm

xã hội
bỏ phân

thao văn hóa

xem báo công nghệ
hợp tin

Nam gồm kinh

điểm tin
xã hội

Điểm tin ngày

chính trị

thể thao

tìm kiếm thế giới điểm tin giải trí
văn hóa
báo điện tử đọc báo
công nghệ

giới giáo

khá giỏi
đọc báo

trang 1

Từ khóa

khóa Điểm

thể thao

chính trị

tin ngày
giỏi Từ
thao văn
báo chí

giới giáo dục

thế giới giáo

bỏ phân loại
gồm kinh tế
đọc tin

trí công nghệ

tức Việt Nam
kinh tế

khá giỏi

dục thể
j
(0 giây)