Đã tìm thấy 1 kết quả: bỏ phân loại khá giỏi


Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

05-10-2019 00:00
6

Theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức hay phân loại khá, giỏi, trung bình...

Create AccountLog In Your Accounttin mới nhất
thể thao văn

kinh tế chính

ngày Tổng

Tổng hợp
trị xã hội
báo điện tử
trí công nghệ
thế giới giáo

xã hội

giỏi Từ

Tổng hợp tin
thao văn hóa

trí công

tin nhanh

Từ khóa

gồm kinh tế

loại khá

thế giới

tức Việt Nam

điểm tin

hóa giải trí

đọc báo

Điểm tin

tế chính trị
xem tin xem báo thể thao
Nam gồm
đọc báo
xã hội thế
giáo dục bỏ phân loại khá giỏi

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

giải trí chính trị
tức Việt
trị xã
giải trí công
tìm kiếm chính trị

tin ngày Tổng

khá giỏi
giỏi Điểm tin
dục thể thao

khá giỏi

xã hội

Điểm Tin

giải trí văn hóa công nghệ xem tin

thế giới

chính trị
chính trị xã
khá giỏi Điểm

bỏ phân loại khá giỏi - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

giới giáo dục

bỏ phân

bỏ phân

Việt Nam gồm

ngày Tổng hợp
Điểm tin ngày

dục thể

tế chính

giáo dục thể

văn hóa

tin tức

phân loại

hợp tin
điểm tin bỏ phân loại khá giỏi thể thao
loại khá

thao văn

tin ngày
văn hóa
thể thao
kinh tế tin trong ngày
bỏ phân loại
tin tức tin tức
hội thế giới

loại khá giỏi

công nghệ

tin tức Việt

đọc tin xem báo
giới giáo
đọc tin
hội thế
giáo dục
hợp tin tức
thế giới
khóa Điểm

bỏ phân loại khá giỏi

gồm kinh

giải trí
tin trong ngày báo điện tử giáo dục kinh tế
Việt Nam
tìm kiếm

Điểm tin ngày

Nam gồm kinh
xã hội báo chí báo chí công nghệ tin mới nhất
phân loại khá
hóa giải

giỏi Điểm

văn hóa giải

phân loại
kinh tế
tin nhanh
Tin Ngày
j
(0.04 giây)