Đã tìm thấy 1 kết quả: bỏ phân loại khá giỏi


Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

05-10-2019 00:00
11

Theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức hay phân loại khá, giỏi, trung bình...

Create AccountLog In Your Accountchính trị bỏ phân loại khá giỏi

ngày Tổng

tin mới nhất

thế giới giáo

bỏ phân loại

khá giỏi

kinh tế tìm kiếm

bỏ phân loại khá giỏi

ngày Tổng hợp

tìm kiếm

Điểm Tin

khóa Điểm

báo điện tử đọc tin xem báo

giới giáo dục

tin trong ngày

giới giáo

giáo dục thể thao
tin tức
báo chí tin nhanh
hóa giải
tin tức Việt

tức Việt

giáo dục thể

loại khá

bỏ phân
giáo dục

trị xã hội

đọc tin
tin ngày Tổng
xem tin công nghệ

công nghệ

giải trí

xã hội thế

Tin Ngày

Từ khóa

Nam gồm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

báo chí

hóa giải trí

Tổng hợp tin

tin nhanh điểm tin
thế giới
bỏ phân loại khá giỏi

loại khá

khá giỏi Điểm

Tổng hợp

xã hội

giải trí công

hội thế giới

thể thao

gồm kinh

thể thao
Điểm tin ngày
Nam gồm kinh
báo điện tử
dục thể

Điểm tin ngày

thao văn
kinh tế

Việt Nam

tin ngày
giải trí
trị xã
khá giỏi
xem tin

tức Việt Nam

loại khá giỏi

chính trị
Điểm tin
kinh tế chính
Việt Nam gồm

văn hóa

văn hóa xem báo
trí công

phân loại

gồm kinh tế
kinh tế
hội thế

giỏi Điểm tin

trí công nghệ
phân loại khá
văn hóa

hợp tin

tin trong ngày

văn hóa giải

phân loại
chính trị xã
chính trị
công nghệ giải trí
bỏ phân
xã hội đọc báo
tế chính trị
giáo dục

hợp tin tức

xã hội

thể thao văn

tin tức

bỏ phân loại khá giỏi - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

đọc báo tin mới nhất thế giới

tế chính

dục thể thao
điểm tin
giỏi Điểm
giỏi Từ
tin tức thế giới

thao văn hóa

j
(0.02 giây)