Đã tìm thấy 1 kết quả: bỏ phân loại khá giỏi


Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

05-10-2019 00:00
15

Theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức hay phân loại khá, giỏi, trung bình...

Create AccountLog In Your Accounthội thế

thế giới

khá giỏi

chính trị xã
giải trí
giới giáo

phân loại

loại khá
công nghệ

xã hội

tế chính trị

trí công

kinh tế chính
Việt Nam
kinh tế tin trong ngày
khóa Điểm
văn hóa

chính trị

đọc báo

thao văn

hóa giải

giáo dục tin mới nhất
thế giới

trí công nghệ

giáo dục
gồm kinh

dục thể thao

Nam gồm kinh

xem báo

Điểm tin ngày

phân loại
giải trí công nghệ

gồm kinh tế

tin ngày Tổng

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

hóa giải trí

ngày Tổng hợp

giỏi Điểm tin

Điểm tin

tin tức
Điểm tin ngày
xã hội điểm tin

giỏi Điểm

kinh tế
văn hóa giải
trị xã
báo chí
phân loại khá
Nam gồm
tin nhanh tin mới nhất

tin ngày

thế giới
tin tức Việt
báo chí điểm tin tin nhanh
loại khá

Tổng hợp tin

giáo dục thể

Tin Ngày

Từ khóa

tức Việt

thể thao văn

Tổng hợp

ngày Tổng

giải trí công

tin tức tin trong ngày giải trí xem tin
văn hóa
đọc báo

Việt Nam gồm

chính trị
khá giỏi Điểm
báo điện tử thể thao
hợp tin tức
Điểm Tin
tìm kiếm

hợp tin

bỏ phân

thế giới giáo

bỏ phân loại khá giỏi

khá giỏi

thao văn hóa
tức Việt Nam
xem báo
hội thế giới
xã hội
giáo dục
đọc tin văn hóa
bỏ phân

trị xã hội

tìm kiếm đọc tin bỏ phân loại khá giỏi
thể thao
dục thể
xem tin
giới giáo dục
công nghệ

xã hội thế

tin tức

báo điện tử

bỏ phân loại khá giỏi - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

bỏ phân loại khá giỏi
bỏ phân loại
chính trị

tế chính

kinh tế

giỏi Từ

thể thao
loại khá giỏi
j
(0 giây)