Đã tìm thấy 1 kết quả: bỏ phân loại khá giỏi


Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Sẽ bỏ phân loại khá, giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

05-10-2019 00:00
9

Theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức hay phân loại khá, giỏi, trung bình...

Create AccountLog In Your Accountcông nghệ thế giới
Tổng hợp tin

Điểm tin ngày

xem báo công nghệ

Từ khóa

kinh tế chính

Tổng hợp

tức Việt

hóa giải trí
hợp tin tức
chính trị
loại khá
báo điện tử

tức Việt Nam

tế chính trị

bỏ phân loại khá giỏi

khá giỏi

Tin Ngày

bỏ phân loại

giải trí công
giới giáo

Nam gồm kinh

ngày Tổng hợp

thể thao đọc tin

loại khá giỏi

tin mới nhất bỏ phân loại khá giỏi tin mới nhất giáo dục
trị xã hội
tin trong ngày xã hội xem tin
công nghệ
giỏi Điểm tin
bỏ phân
hợp tin
Việt Nam

bỏ phân

xã hội

chính trị

tin nhanh báo chí điểm tin

kinh tế

thể thao

xã hội thế

xã hội
báo điện tử đọc tin

giỏi Điểm

giáo dục
giải trí

khá giỏi Điểm

Điểm Tin
loại khá
tin tức Việt
tìm kiếm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

gồm kinh tế
tìm kiếm

khóa Điểm

giải trí

hóa giải

điểm tin

trí công

khá giỏi

Việt Nam gồm
báo chí giáo dục tin trong ngày
thế giới giáo
kinh tế
tin tức

phân loại khá

đọc báo tin tức

giới giáo dục

Nam gồm
tin nhanh

trị xã

giải trí
văn hóa
hội thế giới
bỏ phân loại khá giỏi tin tức
tin ngày
kinh tế

thao văn hóa

xem tin

gồm kinh

xem báo
thao văn

bỏ phân loại khá giỏi - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

dục thể
thế giới
thể thao văn
thể thao

Điểm tin

phân loại

ngày Tổng

thế giới

tế chính

trí công nghệ

giỏi Từ
đọc báo

dục thể thao

hội thế

Điểm tin ngày

văn hóa
tin ngày Tổng

văn hóa giải

văn hóa

giáo dục thể

chính trị xã
chính trị
phân loại
j
(0.03 giây)