Đã tìm thấy 1 kết quả: bỏ chất độc vào trà sữa


Chuyên gia hóa học nói gì về chất độc trong ly trà sữa trong vụ ghen tuông ở Thái Bình?

Chuyên gia hóa học nói gì về chất độc trong ly trà sữa trong vụ ghen tuông ở Thái Bình?

31-12-2019 00:00
211

Chuyên gia hóa học PSG.TS Trần Hồng Côn cho biết, chất độc Natri xyanua có trong ly trà sữa vụ đầu độc chị họ là dạng kịch độc.

Create AccountLog In Your Accounthội thế

vào trà

Việt Nam gồm

giải trí

bỏ chất độc vào trà sữa

gồm kinh tế

đọc báo tin mới nhất
sữa Điểm tin

trị xã hội

chất độc

hóa giải

Việt Nam

trà sữa

trà sữa Điểm
công nghệ tin nhanh xã hội

tin tức Việt

thao văn hóa

tin tức
thao văn
báo chí

Điểm tin

thế giới giáo
hóa giải trí

dục thể

văn hóa

tế chính

độc vào trà

đọc tin

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

xem báo

giáo dục thể

thế giới

chính trị xã

báo chí chính trị

Điểm tin ngày

giáo dục đọc báo kinh tế

Tổng hợp tin

độc vào
tin trong ngày
ngày Tổng

chất độc vào

khóa Điểm

trà sữa

tế chính trị

xem tin văn hóa công nghệ

vào trà sữa

kinh tế

điểm tin chính trị giáo dục
bỏ chất

bỏ chất độc vào trà sữa - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

Điểm Tin

gồm kinh
tin tức

tin ngày

công nghệ

tin nhanh

trí công

xem tin

tức Việt Nam

thể thao văn

Nam gồm

chính trị

Nam gồm kinh

tin trong ngày

chất độc

vào trà
tìm kiếm thế giới giải trí thế giới

giới giáo

điểm tin
Điểm tin ngày
sữa Từ
Tin Ngày

bỏ chất độc

Tổng hợp

xã hội thế
kinh tế
tin ngày Tổng
bỏ chất
bỏ chất độc vào trà sữa

giới giáo dục

tức Việt
kinh tế chính
sữa Điểm

hội thế giới

văn hóa giải

tìm kiếm
thể thao

độc vào

ngày Tổng hợp

tin tức

giải trí công

hợp tin tức

văn hóa đọc tin
xã hội
báo điện tử

trị xã

thể thao
giáo dục
xã hội
Từ khóa
thể thao
giải trí
xem báo
trí công nghệ
dục thể thao
tin mới nhất bỏ chất độc vào trà sữa báo điện tử

hợp tin

j
(0 giây)