Đã tìm thấy 1 kết quả: bị sút quả bóng vào vùng bụng


Nam sinh lớp 6 ngưng tim ngưng thở sau khi bị bóng sút trúng bụng

Nam sinh lớp 6 ngưng tim ngưng thở sau khi bị bóng sút trúng bụng

27-12-2019 00:00
101

Trong lúc chơi bóng đá cùng bạn ở trường, em V.Đ.H. (13 tuổi) bị bóng sút trúng bụng. Nam sinh liền khó thở, mất ý thức và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Create AccountLog In Your Accountchính trị xã

ngày Tổng
Nam gồm kinh

Điểm tin ngày

giải trí

Việt Nam

bóng vào vùng

thể thao đọc báo

tức Việt

thế giới
hội thế
văn hóa giải

giải trí

khóa Điểm

vào vùng bụng

giới giáo
kinh tế tin tức chính trị
quả bóng

tin tức

văn hóa
giáo dục
thể thao

Điểm tin

tìm kiếm

tế chính trị

tin tức
thể thao văn
giải trí

trí công nghệ

văn hóa tin trong ngày
văn hóa
xem báo

quả bóng vào

bị sút

trị xã

Nam gồm

dục thể
kinh tế
đọc báo đọc tin
chính trị
sút quả
báo chí

bóng vào

gồm kinh
giáo dục tin trong ngày kinh tế đọc tin
thao văn hóa
công nghệ xem báo
Từ khóa

tin ngày

vào vùng

thể thao

Điểm tin ngày

Việt Nam gồm
công nghệ
hội thế giới

vùng bụng

xã hội
bóng vào
xã hội thế

bụng Điểm

tin nhanh

bị sút

chính trị
thế giới giáo

giải trí công

báo điện tử tin nhanh

bụng Điểm tin

giáo dục báo chí

giáo dục thể

xã hội xem tin bị sút quả bóng vào vùng bụng
vùng bụng

tin tức Việt

Tổng hợp
Tổng hợp tin
xem tin

thao văn

tế chính

gồm kinh tế

bị sút quả bóng vào vùng bụng - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

ngày Tổng hợp

bụng Từ

hợp tin tức

vào vùng

vùng bụng Điểm

Điểm Tin

bị sút quả bóng vào vùng bụng

tin mới nhất
Tin Ngày

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

dục thể thao
thế giới

công nghệ

trí công

điểm tin điểm tin

sút quả bóng

sút quả

bị sút quả bóng vào vùng bụng

quả bóng

thế giới

hóa giải trí

bị sút quả

hợp tin

tìm kiếm
xã hội
tin mới nhất

tin ngày Tổng

báo điện tử

giới giáo dục

hóa giải

kinh tế chính

trị xã hội

tức Việt Nam

j
(0.01 giây)