Đã tìm thấy 1 kết quả: bệnh viện tốt tp.hcm


TPHCM công bố các bệnh viện tốt nhất và kém nhất năm 2019

TPHCM công bố các bệnh viện tốt nhất và kém nhất năm 2019

21-12-2019 00:00
205

Sáng 21/12, Sở Y tế TP.HCM công bố bảng xếp hạng chất lượng bệnh viện trong năm 2019. Trong 6 bệnh viện nằm chót bảng, có một bệnh viện công lập.

Create AccountLog In Your Accountdục thể thao

dục thể
giáo dục

Điểm tin ngày

tin ngày

viện tốt

Nam gồm kinh

bệnh viện tốt tp.hcm

giáo dục

chính trị xã
điểm tin giải trí tin tức thể thao báo điện tử văn hóa
giải trí công

Điểm tin

hcm Điểm

Tổng hợp

tốt tp

hội thế

thế giới giáo
giới giáo dục
điểm tin công nghệ
giải trí
tế chính trị
Nam gồm
kinh tế

tức Việt

viện tốt tp

kinh tế chính

hóa giải trí

đọc tin
tin tức

hợp tin tức

văn hóa

tp hcm

Từ khóa

báo điện tử giải trí tin nhanh báo chí
công nghệ

thể thao văn

xã hội
xã hội
trị xã hội
bệnh viện tốt tp.hcm tin mới nhất
hcm Từ
ngày Tổng hợp

hội thế giới

giáo dục kinh tế

bệnh viện

bệnh viện tốt tp

kinh tế tin trong ngày

Việt Nam gồm

bệnh viện tốt tp.hcm - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thể thao

tin mới nhất
tế chính
đọc báo xem báo xem báo
giới giáo
văn hóa
Điểm Tin

trí công nghệ

trị xã
tin tức Việt
tìm kiếm báo chí
tin ngày Tổng
gồm kinh
đọc tin thể thao
hợp tin

xã hội thế

hcm Điểm tin

bệnh viện tốt
Tin Ngày
tin trong ngày thế giới công nghệ chính trị
tp hcm Điểm
thao văn

tức Việt Nam

tốt tp hcm

tin nhanh

khóa Điểm

thế giới
tìm kiếm
Tổng hợp tin
chính trị tin tức

ngày Tổng

hóa giải

viện tốt
đọc báo

tp hcm

chính trị

xem tin
Việt Nam

tốt tp

thế giới xã hội xem tin
thao văn hóa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

trí công
bệnh viện

gồm kinh tế

văn hóa giải

giáo dục thể

Điểm tin ngày

hcm

j
(0 giây)