Đã tìm thấy 2 kết quả: bánh mì xanh


'Bánh mì xanh' độc nhất vô nhị ở Sóc Trăng

'Bánh mì xanh' độc nhất vô nhị ở Sóc Trăng

24-12-2019 00:00
71

Trước nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, người dân ở tỉnh Sóc Trăng sáng kiến ra cách gói bánh mì bằng lá chuối xanh.

'Bánh mì xanh' độc nhất vô nhị ở Sóc Trăng

'Bánh mì xanh' độc nhất vô nhị ở Sóc Trăng

24-12-2019 00:00
85

Trước nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, người dân ở tỉnh Sóc Trăng sáng kiến ra cách gói bánh mì bằng lá chuối xanh.

Create AccountLog In Your Accountthao văn
Điểm tin
Tổng hợp tin
xã hội
khóa Điểm
bánh mì xanh xã hội tin nhanh

Nam gồm kinh

kinh tế điểm tin
Tổng hợp

giới giáo dục

văn hóa xem tin báo chí
hóa giải
báo chí

mì xanh

trí công
mì xanh
đọc tin

xã hội thế

gồm kinh tế
Từ khóa
giáo dục

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Điểm tin ngày

giải trí

Việt Nam

giáo dục

thế giới

công nghệ báo điện tử xem báo

tin ngày

ngày Tổng hợp

hóa giải trí

giáo dục điểm tin

trị xã hội

kinh tế

thế giới tin tức
bánh mì
báo điện tử

hội thế

xem tin
xanh Điểm tin
văn hóa

hợp tin tức

Tin Ngày

bánh mì xanh - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

xã hội

tức Việt Nam

Điểm Tin

hợp tin

tế chính

tìm kiếm

công nghệ

hội thế giới
bánh mì

xanh Điểm

tin tức
Việt Nam gồm
giới giáo
dục thể thao
thể thao văn
thể thao công nghệ

tức Việt

thế giới chính trị

Điểm tin ngày

tin tức

thể thao

tin tức Việt

giải trí xem báo

kinh tế chính

trị xã
đọc tin

Nam gồm

bánh mì xanh
thế giới giáo
thể thao

giải trí công

chính trị xã

tìm kiếm

ngày Tổng

đọc báo
giáo dục thể

văn hóa

trí công nghệ

dục thể

tin mới nhất đọc báo

xanh Từ

thao văn hóa

văn hóa giải
mì xanh Điểm
chính trị
tin trong ngày

bánh mì xanh

bánh mì xanh

tin nhanh tin trong ngày tin mới nhất kinh tế chính trị
tin ngày Tổng
tế chính trị
gồm kinh
giải tríj
(0.02 giây)