Đã tìm thấy 1 kết quả: bà chủ quán cóc ở hội an


Chủ quán vung tay dọa đánh khách Tây tại Hội An bị đình chỉ buôn bán 15 ngày

Chủ quán vung tay dọa đánh khách Tây tại Hội An bị đình chỉ buôn bán 15 ngày

24-10-2019 00:00
11

UBND phường Minh An (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã xử phạt đình chỉ buôn bán 15 ngày với bà chủ quán cóc có hành vi dọa đánh du khách.

Create AccountLog In Your Accountthao văn

chủ quán
hội an Điểm

dục thể thao

trí công

bà chủ quán cóc ở hội an
văn hóa giải
điểm tin
quán cóc

hóa giải trí

thế giới

thế giới

chính trị
chủ quán
tin tức
thế giới giáo
thế giới tin mới nhất xã hội
chủ quán cóc
xã hội

ở hội

ở hội

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Nam gồm kinh
tin ngày
kinh tế
tức Việt Nam

Điểm tin ngày

kinh tế
hội an
thể thao bà chủ quán cóc ở hội an
thể thao văn

ở hội an

ngày Tổng
văn hóa xem tin
Điểm tin ngày
chính trị xã

chính trị

quán cóc

Tin Ngày

tin mới nhất
trị xã
hội thế giới
Từ khóa

tin ngày Tổng

điểm tin
tế chính trị
giáo dục
văn hóa báo chí
ngày Tổng hợp

tế chính

cóc ở

giải trí

an Điểm
kinh tế chính

hợp tin tức

bà chủ quán cóc ở hội an

đọc báo giải trí tìm kiếm báo điện tử đọc tin tin trong ngày
dục thể
gồm kinh tế
tin tức Việt
tin tức
bà chủ

hóa giải

bà chủ quán cóc ở hội an - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tức Việt

trí công nghệ
giáo dục
gồm kinh
giải trí

bà chủ quán

giải trí công

hợp tin

khóa Điểm

thể thao

báo điện tử

hội an

thao văn hóa
trị xã hội

Nam gồm

báo chí

Việt Nam gồm

kinh tế xem báo
xã hội
cóc ở
tin nhanh tìm kiếm

công nghệ

Điểm tin
đọc báo

Tổng hợp

giới giáo
tin tức
Việt Nam
bà chủ
xem báo
giới giáo dục
đọc tin
văn hóa
giáo dục

quán cóc ở

an Điểm tin
công nghệ công nghệ

xã hội thế

thể thao tin nhanh xem tin

an Từ

tin trong ngày chính trị

hội thế

Tổng hợp tin
Điểm Tin

cóc ở hội

giáo dục thể
j
(0.01 giây)