Đã tìm thấy 1 kết quả: bà chủ quán cóc ở hội an


Chủ quán vung tay dọa đánh khách Tây tại Hội An bị đình chỉ buôn bán 15 ngày

Chủ quán vung tay dọa đánh khách Tây tại Hội An bị đình chỉ buôn bán 15 ngày

24-10-2019 00:00
17

UBND phường Minh An (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã xử phạt đình chỉ buôn bán 15 ngày với bà chủ quán cóc có hành vi dọa đánh du khách.

Create AccountLog In Your Accountan Từ

hóa giải trí

giáo dục

hội an Điểm

trí công nghệ

thể thao văn

Nam gồm

thế giới giáo
trị xã hội

giới giáo dục

bà chủ quán cóc ở hội an

trị xã

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

chính trị

chủ quán
hóa giải
xã hội

công nghệ

báo điện tử tin trong ngày

chủ quán

giáo dục

Từ khóa

đọc báo
khóa Điểm
hội thế giới

tế chính

Điểm tin

thế giới

Tin Ngày

báo chí

cóc ở

bà chủ quán
hợp tin
điểm tin tin trong ngày
tin ngày Tổng
điểm tin

kinh tế

ở hội

tin tức

Điểm Tin

quán cóc ở

Điểm tin ngày

an Điểm tin

giải trí công
hội an
chính trị
Tổng hợp tin
tin tức kinh tế

hợp tin tức

chính trị xã

chính trị công nghệ
giới giáo
bà chủ quán cóc ở hội an

Việt Nam

tức Việt Nam

công nghệ

trí công

tin ngày

thế giới
văn hóa
xã hội thế
tin tức Việt
Việt Nam gồm
hội an

bà chủ quán cóc ở hội an - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tìm kiếm
kinh tế chính
thao văn
gồm kinh
xem báo xem tin thể thao

cóc ở hội

Điểm tin ngày

giải trí

văn hóa

hội thế

giáo dục đọc báo
Tổng hợp

ở hội an

giải trí

bà chủ

ngày Tổng hợp

giải trí
ngày Tổng

văn hóa

văn hóa giải

thế giới
Nam gồm kinh
tin mới nhất
gồm kinh tế
báo điện tử
thể thao

xã hội

dục thể
bà chủ quán cóc ở hội an
quán cóc
giáo dục thể
quán cóc
đọc tin tìm kiếm tin nhanh

chủ quán cóc

tin mới nhất

ở hội

dục thể thao

cóc ở
thể thao
thao văn hóa
tức Việt
xem tin

bà chủ

xem báo

an Điểm

tin nhanh tin tức xã hội báo chí đọc tin kinh tế

tế chính trị

j
(0.01 giây)