Đã tìm thấy 1 kết quả: Tuyết nhân tạo


Không có tuyết, Moscow phải dùng ‘tuyết nhân tạo’ để đón Năm Mới

Không có tuyết, Moscow phải dùng ‘tuyết nhân tạo’ để đón Năm Mới

31-12-2019 00:00
142

Mới đây, chính quyền thành phố Moscow đã phải đổ tuyết nhân tạo xuống trung tâm thành phố để tổ chức lễ hội Năm Mới, vì đây là tháng 12 ấm nhất của thủ đô nước Nga kể từ năm 1886.

Create AccountLog In Your Accountthao văn

công nghệ tin tức
thể thao văn

tức Việt

thế giới

kinh tế

ngày Tổng hợp

Tuyết nhân tạo - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

chính trị tin mới nhất

Điểm tin ngày

giới giáo

tìm kiếm xem tin

giải trí công

Tuyết nhân tạo thể thao báo điện tử

Tuyết nhân

giáo dục thể

đọc báo
Điểm Tin

tin tức Việt

điểm tin
khóa Điểm
văn hóa báo chí xã hội
hội thế

Việt Nam gồm

thế giới xem tin

ngày Tổng

tin ngày Tổng
tin trong ngày

Tổng hợp

giáo dục

báo điện tử

hợp tin tức

gồm kinh tế

trí công

Tin Ngày

nhân tạo

tin tức

trị xã hội

Điểm tin

xã hội

công nghệ

đọc báo
Từ khóa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tế chính

nhân tạo

giải trí
xã hội thế

hội thế giới

Nam gồm kinh

tin mới nhất
tạo Điểm tin

hợp tin

giải trí
kinh tế xã hội

Tuyết nhân tạo

giải trí

thao văn hóa

tin nhanh báo chí

tin ngày

đọc tin xem báo
hóa giải

tức Việt Nam

đọc tin

dục thể thao

tế chính trị

giáo dục

thể thao

giới giáo dục

gồm kinh
giáo dục
thế giới giáo
tạo Từ
trị xã
văn hóa

Điểm tin ngày

thể thao

kinh tế chính

công nghệ Tuyết nhân tạo
hóa giải trí
điểm tin
Nam gồm

chính trị xã

văn hóa giải

tạo Điểm
tin tức chính trị thế giới tin nhanh
Việt Nam
văn hóa

trí công nghệ

xem báo

Tổng hợp tin

nhân tạo Điểm
tin trong ngày

chính trị

Tuyết nhân tạo

Tuyết nhân

kinh tế

tìm kiếm
dục thể
j
(0.01 giây)