Đã tìm thấy 1 kết quả: Repeat Rewind


Spotify ra mắt hai playlist cá nhân hóa mới: On Repeat và Repeat Rewind

Spotify ra mắt hai playlist cá nhân hóa mới: On Repeat và Repeat Rewind

26-09-2019 00:00
10

Các tín đồ âm nhạc chắc hẳn không xa lạ với những playlist được cá nhân hóa theo thói quen và sở thích của người dùng trên nền tảng Spotify:

Create AccountLog In Your Accounttin trong ngày đọc báo điểm tin

tức Việt Nam

Điểm tin
trị xã
công nghệ

Repeat Rewind Điểm

xã hội thế
Việt Nam
trí công
báo điện tử
hóa giải

Nam gồm

hội thế giới

văn hóa

Repeat Rewind - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

dục thể thao
điểm tin báo điện tử
kinh tế chính
xã hội giải trí
trí công nghệ
tìm kiếm đọc tin

chính trị xã

gồm kinh tế

văn hóa

thể thao văn

thao văn hóa

hóa giải trí
Điểm tin ngày
giáo dục tìm kiếm

Điểm tin ngày

thế giới

tức Việt

tin ngày

tin nhanh
tin tức
báo chí thể thao xã hội
Tổng hợp
giáo dục thể

Việt Nam gồm

tin nhanh

giới giáo dục

tin tức
thế giới giáo

Rewind Từ

xem báo chính trị

ngày Tổng

giải trí
công nghệ

giải trí công

thế giới
hợp tin tức

tế chính trị

thể thao

công nghệ

trị xã hội

dục thể

khóa Điểm

đọc báo
tin tức Việt

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin trong ngày
giải trí
Repeat Rewind
xã hội

tin ngày Tổng

kinh tế
Nam gồm kinh

thế giới

ngày Tổng hợp
Tổng hợp tin
Rewind Điểm tin

văn hóa giải

giới giáo
tin tức văn hóa

Điểm Tin

Rewind Điểm

xem báo chính trị
tế chính
Repeat Rewind
thao văn

Repeat Rewind

Repeat Rewind
chính trị
tin mới nhất tin mới nhất
Từ khóa
kinh tế

hợp tin

Repeat Rewind

hội thế

xem tin giáo dục xem tin

gồm kinh

giáo dục
Tin Ngày
báo chí thể thao

kinh tế

đọc tinj
(0.01 giây)