Đã tìm thấy 2 kết quả: Nguyên trưởng phòng giáo dục


Bắt nguyên trưởng phòng giáo dục liên quan đến vụ tham ô 26,5 tỷ tiền cho học sinh dân tộc ít người

Bắt nguyên trưởng phòng giáo dục liên quan đến vụ tham ô 26,5 tỷ tiền cho học sinh dân tộc ít người

25-12-2019 00:00
41

Số tiền bị tham ô chủ yếu là từ các mục chi phí học tập, chi phí thường xuyên, tiền hỗ chính sách cho học sinh dân tộc ít người.

Bắt nguyên trưởng phòng giáo dục liên quan vụ tham ô 26,5 tỷ tiền cho học sinh dân tộc ít người

Bắt nguyên trưởng phòng giáo dục liên quan vụ tham ô 26,5 tỷ tiền cho học sinh dân tộc ít người

25-12-2019 00:00
82

Số tiền bị tham ô chủ yếu là từ các mục chi phí học tập, chi phí thường xuyên, tiền hỗ chính sách cho học sinh dân tộc ít người.

Create AccountLog In Your Accountkinh tế

tin tức

điểm tin đọc tin
thao văn hóa

giới giáo dục

Từ khóa

thế giới tìm kiếm xem báo

chính trị

Nguyên trưởng phòng giáo dục

thể thao
tức Việt Nam
xem tin
thể thao văn
điểm tin

chính trị xã

đọc tin
dục thể
thế giới

thao văn

Điểm Tin
giáo dục chính trị

giới giáo

trị xã hội

trưởng phòng
phòng giáo

Tổng hợp tin

công nghệ

hợp tin

ngày Tổng hợp

trí công nghệ

xã hội thế

giải trí
thể thao báo điện tử

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

báo điện tử
Nam gồm
văn hóa giải
báo chí tin nhanh Nguyên trưởng phòng giáo dục

Điểm tin ngày

tin trong ngày

giáo dục

dục thể thao

tin mới nhất
phòng giáo
tin tức Việt

hóa giải

khóa Điểm
công nghệ
ngày Tổng
tế chính trị
công nghệ

Tổng hợp

tin nhanh

hội thế

trí công
tin tức xem báo

Việt Nam

kinh tế

giáo dục

tin tức tin mới nhất

hóa giải trí

dục Điểm tin
đọc báo văn hóa
dục Từ
Tin Ngày

Nguyên trưởng

giáo dục thể

tin ngày Tổng

dục Điểm

giáo dục tìm kiếm Nguyên trưởng phòng giáo dục
trưởng phòng

thế giới

giáo dục

thể thao
giải trí báo chí

tin ngày

Nam gồm kinh
xã hội tin trong ngày
tế chính
văn hóa
trưởng phòng giáo
giáo dục Điểm

giải trí công

giải trí
Điểm tin
đọc báo chính trị

gồm kinh tế

thế giới giáo

Điểm tin ngày

tức Việt
hợp tin tức
kinh tế

Nguyên trưởng

Nguyên trưởng phòng

trị xã

hội thế giới

xã hội
Việt Nam gồm
xem tin

phòng giáo dục

kinh tế chính

gồm kinh
văn hóa

Nguyên trưởng phòng giáo dục - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

xã hội

j
(0.01 giây)