Đã tìm thấy 1 kết quả: Mắt biếc lập kỳ lục phòng vé


'Mắt biếc' thu về 50 tỉ chỉ sau 3 ngày công chiếu

'Mắt biếc' thu về 50 tỉ chỉ sau 3 ngày công chiếu

23-12-2019 00:00
160

Sau 3 ngày công chiếu, 'Mắt biếc' trở thành phim Việt đạt được con số 50 tỉ trong thời gian nhắn nhất từ trước đến nay.

Create AccountLog In Your AccountTổng hợp tin

thao văn hóa
Mắt biếc

Từ khóa

tin ngày Tổng

Việt Nam gồm

gồm kinh

điểm tin
tế chính
thế giới

tức Việt Nam

lục phòng vé
công nghệ

Nam gồm

công nghệ Mắt biếc lập kỳ lục phòng vé
Mắt biếc
trang 1
khóa Điểm
tin mới nhất
Điểm tin

công nghệ

xã hội
kinh tế chính
kinh tế tin tức
hợp tin tức

hội thế giới

xem báo

tức Việt

giáo dục

1 Mắt biếc

kinh tế

xã hội thế

phòng vé Điểm

Tin Ngày
giáo dục
trang 1

trang 1, Mắt biếc lập kỳ lục phòng vé

tế chính trị

Điểm tin ngày

Điểm tin ngày

xã hội
lập kỳ

lập kỳ lục

văn hóa

giải trí

giải trí báo điện tử
hóa giải

trang 1

Mắt biếc lập kỳ lục phòng vé thể thao
Việt Nam
báo điện tử
hóa giải trí
tin trong ngày
trí công
xã hội
chính trị
trị xã

lục phòng

giải trí công

thể thao đọc báo
biếc lập kỳ
chính trị

kỳ lục phòng

xem tin

phòng vé

tin nhanh thế giới

biếc lập

giáo dục thể
gồm kinh tế

giới giáo

lục phòng
dục thể

ngày Tổng hợp

1 Mắt

biếc lập
tin trong ngày
lập kỳ
tin tức

thể thao

xem báo

thế giới giáo

chính trị giáo dục
Tổng hợp
xem tin báo chí tìm kiếm
văn hóa giải
giải trí tìm kiếm đọc báo điểm tin

vé Điểm tin

trang 1 Mắt

tin nhanh
thế giới
chính trị xã
kinh tế
giới giáo dục

hội thế

thể thao văn
tin mới nhất báo chí đọc tin

Điểm Tin

dục thể thao
vé Điểm
trí công nghệ

Mắt biếc lập

kỳ lục

vé Từ

Nam gồm kinh
tin tức Việt
hợp tin
tin tức

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

đọc tin
trị xã hội

tin ngày

Mắt biếc lập kỳ lục phòng vé - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

thao văn
kỳ lục
văn hóa
ngày Tổng
văn hóa

phòng vé

j
(0 giây)