Đã tìm thấy 1 kết quả: Mắt biếc lập kỳ lục phòng vé


'Mắt biếc' thu về 50 tỉ chỉ sau 3 ngày công chiếu

'Mắt biếc' thu về 50 tỉ chỉ sau 3 ngày công chiếu

23-12-2019 00:00
135

Sau 3 ngày công chiếu, 'Mắt biếc' trở thành phim Việt đạt được con số 50 tỉ trong thời gian nhắn nhất từ trước đến nay.

Create AccountLog In Your Accounttin nhanh
tức Việt
thế giới

Mắt biếc lập

Mắt biếc lập kỳ lục phòng vé

Điểm Tin

giáo dục

lục phòng

vé Từ

xã hội

đọc báo

vé Điểm

biếc lập

báo chí
lập kỳ lục

hợp tin

trị xã hội

chính trị báo điện tử
lục phòng vé
lục phòng
xã hội
kinh tế chính

văn hóa

Mắt biếc lập kỳ lục phòng vé - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

ngày Tổng hợp
khóa Điểm
hợp tin tức
điểm tin
văn hóa giải
xem tin
tế chính
giải trí
trị xã

giáo dục thể

hội thế

tin ngày

phòng vé Điểm

biếc lập

Mắt biếc lập kỳ lục phòng vé Mắt biếc lập kỳ lục phòng vé

Mắt biếc

Việt Nam
thế giới công nghệ
phòng vé
thể thao

vé Điểm tin

thể thao
thế giới
tin mới nhất
giới giáo

lập kỳ

đọc tin đọc báo
Việt Nam gồm
tin trong ngày

kỳ lục

Điểm tin

Nam gồm

tế chính trị

chính trị
tìm kiếm tin tức

giải trí

chính trị xã

tin nhanh

thao văn hóa

Tin Ngày
Mắt biếc
Tổng hợp tin
giải trí báo chí xem tin xem báo

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

chính trị
kỳ lục

Nam gồm kinh

tin tức

kỳ lục phòng

trí công

hóa giải

báo điện tử

giáo dục

giáo dục

kinh tế

xem báo
lập kỳ
tìm kiếm

tức Việt Nam

thể thao

hóa giải trí

Điểm tin ngày

giới giáo dục

tin ngày Tổng

Điểm tin ngày

trí công nghệ

tin tức

dục thể thao

văn hóa

tin tức Việt

hội thế giới

dục thể

biếc lập kỳ
xã hội thế

ngày Tổng

công nghệ

công nghệ

Tổng hợp
thao văn
văn hóa

Từ khóa

thể thao văn

tin trong ngày tin mới nhất

giải trí công

gồm kinh tế

kinh tế đọc tin kinh tế

phòng vé

điểm tin
gồm kinh
thế giới giáo
xã hộij
(0 giây)