Đã tìm thấy 1 kết quả: Mật khẩu email


Tấn công mạng đại học khiến hàng ngàn sinh viên Đức lao đao

Tấn công mạng đại học khiến hàng ngàn sinh viên Đức lao đao

19-12-2019 00:00
76

Khoảng 38.000 sinh viên Đại học Justus Liebig (JLU) ở thành phố Giessen, Đức, được yêu cầu trực tiếp xếp hàng cung cấp bằng chứng cá nhân để lấy mật khẩu email mới sau khi trường của họ bị tấn công mạng.

Create AccountLog In Your Accounthội thế

kinh tế

kinh tế văn hóa
Việt Nam gồm
Tin Ngày

Điểm Tin

Việt Nam

Mật khẩu email

chính trị xã

trí công

khẩu email

thể thao văn hóa

tế chính

khóa Điểm

Tổng hợp tin
đọc tin
tức Việt
tin mới nhất thế giới
hóa giải
xem tin
trị xã hội
kinh tế

hợp tin

gồm kinh

email Điểm tin

tìm kiếm
tin ngày

Điểm tin ngày

thể thao

giới giáo

văn hóa

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

ngày Tổng hợp

Điểm tin ngày

tin ngày Tổng
hội thế giới
chính trị giáo dục
trị xã
báo chí

gồm kinh tế

khẩu email Điểm

Mật khẩu

khẩu email

Mật khẩu email
hợp tin tức
Mật khẩu

giáo dục thể

xã hội

báo điện tử

ngày Tổng

giải trí công

tin tức
dục thể
báo chí điểm tin giải trí xem báo
công nghệ
công nghệ tìm kiếm
thể thao văn
thao văn hóa
xem tin
email Điểm
công nghệ xem báo chính trị Mật khẩu email xã hội

thế giới

tin tức

email Từ

tin mới nhất

trí công nghệ

đọc báo
thao văn
Từ khóa
xã hội thế
thế giới

tế chính trị

thế giới giáo

Nam gồm kinh

kinh tế chính

tức Việt Nam

hóa giải trí
Tổng hợp
thể thao điểm tin

giới giáo dục

Mật khẩu email

dục thể thao
báo điện tử
Nam gồm
xã hội tin trong ngày đọc báo tin trong ngày đọc tin tin tức

văn hóa giải

giáo dục
giải trí

chính trị

tin nhanh giáo dục
Điểm tin
tin nhanh

tin tức Việt

Mật khẩu email - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

giải tríj
(0 giây)