Đã tìm thấy 1 kết quả: Lụt Texas


Một mình phục vụ một khách sạn 32 giờ liền trong trận lụt Texas

Một mình phục vụ một khách sạn 32 giờ liền trong trận lụt Texas

23-09-2019 00:00
13

Satchel Smith, một sinh viên 21 tuổi được những người khách trong khách sạn Homewood Suites ở Beaumont, Texas, trân trọng gọi là “người hùng” vì cậu một mình làm việc ba ca liền phục vụ cả khách sạn khi cả thành phố tắc đường vì ngập lụt.

Create AccountLog In Your AccountTexas Điểm tin
xem tin thể thao
tin tức Việt
tin mới nhất chính trị
thể thao
xã hội
khóa Điểm

thế giới giáo

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

dục thể thao

tin tức

Lụt Texas

xã hội

thao văn hóa

báo điện tử

văn hóa giải

Nam gồm

Điểm tin ngày
văn hóa
giải trí
Điểm Tin
tế chính trị

trị xã hội

Tin Ngày

giải trí
kinh tế

tức Việt

báo chí

Nam gồm kinh

giáo dục thể
Texas Từ
hóa giải trí
xem báo
xã hội thế
hợp tin tức

hợp tin

hội thế giới

đọc tin Lụt Texas

tế chính

Lụt Texas - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin ngày
văn hóa tin nhanh
Tổng hợp tin
thế giới

Điểm tin ngày

ngày Tổng hợp
giáo dục
kinh tế chính
đọc báo giải trí báo điện tử công nghệ

tin ngày Tổng

Lụt Texas Điểm
kinh tế

giới giáo dục

ngày Tổng
trị xã

thể thao văn

tìm kiếm
hóa giải
xem báo công nghệ tin trong ngày

giải trí công

giáo dục

đọc báo

Điểm tin

điểm tin kinh tế

xã hội

Tổng hợp

chính trị

điểm tin

Lụt Texas

Lụt Texas
tức Việt Nam
dục thể
trí công
gồm kinh tế
gồm kinh
xem tin

hội thế

báo chí

công nghệ

thể thao tin nhanh
Từ khóa
chính trị Lụt Texas

tin tức

tìm kiếm thế giới văn hóa đọc tin tin mới nhất
Việt Nam gồm

Texas Điểm

giáo dục tin trong ngày

thao văn

giới giáo

Việt Nam
thế giới

chính trị xã

tin tức
trí công nghệ
j
(0.08 giây)