Đã tìm thấy 3 kết quả: Hội nghị thông báo kết quả 2019


Sau một năm, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp tăng gấp 5 lần

Sau một năm, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp tăng gấp 5 lần

20-12-2019 00:00
52

Đó là thông tin đáng báo động được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công bố trong hội nghị thông tin về thực trạng, kết quả đấu tranh trong năm 2019, được tổ chức chiều nay (20/12).

Báo động tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp tăng gấp 5 lần so với năm ngoái

Báo động tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp tăng gấp 5 lần so với năm ngoái

20-12-2019 00:00
70

Đó là thông tin đáng báo động được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công bố trong hội nghị thông tin về thực trạng, kết quả đấu tranh trong năm 2019, được tổ chức chiều nay (20/12).

Báo động sử dụng ma túy tổng hợp tăng gấp 5 lần chỉ sau một năm

Báo động sử dụng ma túy tổng hợp tăng gấp 5 lần chỉ sau một năm

20-12-2019 00:00
71

Đó là thông tin đáng báo động được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công bố trong hội nghị thông tin về thực trạng, kết quả đấu tranh trong năm 2019, được tổ chức chiều nay (20/12).

Create AccountLog In Your Accountchính trị

khóa Điểm

thế giới

gồm kinh

tin ngày Tổng

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin trong ngày
Nam gồm

Điểm tin ngày

2019 Điểm tin

văn hóa giải

hội thế giới

báo kết

Hội nghị thông báo kết quả 2019 tin tức

Hội nghị thông báo kết quả 2019

thế giới giáo

giáo dục thể

kết quả 2019

xem tin
dục thể thao

tức Việt Nam

tìm kiếm thể thao đọc tin
kết quả
thông báo

kết quả

điểm tin chính trị đọc báo
trí công
thể thao
giải trí
thế giới
trí công nghệ
giáo dục giải trí
Tổng hợp tin
văn hóa xem tin

trị xã hội

dục thể
tin trong ngày giáo dục
thông báo
2019 Điểm

thao văn hóa

tin tức văn hóa

giáo dục

nghị thông

tế chính
Hội nghị thông

giới giáo

ngày Tổng

Việt Nam gồm
2019 Từ
Nam gồm kinh

Tin Ngày

giải trí công
báo kết
xã hội điểm tin
tin ngày
tin tức Việt
tin tức
đọc tin

quả 2019 Điểm

tin nhanh

kinh tế chính

xem báo
Việt Nam
hợp tin tức
tin mới nhất

xã hội

Tổng hợp
xem báo
văn hóa

Điểm tin ngày

công nghệ

xã hội thế

giải trí tin mới nhất
hóa giải trí
công nghệ
Hội nghị

gồm kinh tế

trị xã

quả 2019

tức Việt
tin nhanh báo chí

Hội nghị thông báo kết quả 2019 - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

báo điện tử tìm kiếm

Điểm Tin

công nghệ

thao văn

thể thao

giới giáo dục

Từ khóa

kinh tế

kinh tế

nghị thông báo

báo điện tử thế giới

chính trị xã

tế chính trị
thể thao văn

chính trị

hóa giải
Hội nghị thông báo kết quả 2019 xã hội
nghị thông

Điểm tin

Hội nghị

đọc báo
thông báo kết

ngày Tổng hợp

quả 2019
hội thế

báo kết quả

kinh tế báo chí
hợp tin
j
(0.01 giây)