Đã tìm thấy 2 kết quả: Hưng Thịnh Land tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam


Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận tài trợ 100 tỷ đồng

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận tài trợ 100 tỷ đồng

23-12-2019 00:00
59

Ngày 23/12, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tài trợ 100 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại World Cup 2026.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận tài trợ 100 tỉ đồng

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận tài trợ 100 tỉ đồng

23-12-2019 00:00
138

Ngày 23/12, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tài trợ 100 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại World Cup 2026.

Create AccountLog In Your AccountHưng Thịnh

hóa giải trí

tin nhanh giải trí
Từ khóa
xã hội
xã hội thế

giới giáo dục

tin trong ngày
tin tức Việt

Điểm tin ngày

khóa Điểm
Thịnh Land
xem báo

Hưng Thịnh Land tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

báo điện tử
tài trợ cho
giải trí Hưng Thịnh Land tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thế giới
giới giáo
công nghệ
Điểm Tin
báo điện tử thể thao

dục thể

Hưng Thịnh

giải trí công
nữ Việt
ngày Tổng

trí công nghệ

tài trợ

cho đội tuyển

nữ Việt Nam
Nam gồm kinh
tuyển bóng
tin tức
thế giới

trị xã

trí công
xem báo điểm tin
bóng đá

công nghệ

Land tài trợ
hội thế

hợp tin

báo chí
kinh tế
gồm kinh tế
tế chính

bóng đá

tìm kiếm
gồm kinh

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Việt Nam

đội tuyển bóng
Tổng hợp

thế giới giáo

tin tức

Hưng Thịnh Land tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

kinh tế

Nam Điểm

đá nữ
Land tài
giáo dục thể
tin mới nhất

ngày Tổng hợp

hội thế giới

xã hội công nghệ

tức Việt Nam

kinh tế chính

Việt Nam Điểm
tin nhanh

văn hóa

nữ Việt
điểm tin
giáo dục

tuyển bóng

xã hội xem tin

Việt Nam

Điểm tin ngày

dục thể thao
tin ngày

đội tuyển

tài trợ

thể thao

thế giới kinh tế đọc tin

Nam Điểm tin

Tin Ngày

hóa giải

chính trị xã

chính trị
chính trị
Điểm tin

Nam gồm

tế chính trị
Việt Nam
hợp tin tức
thao văn
giải trí
tin ngày Tổng
chính trị
Thịnh Land
báo chí thể thao

thao văn hóa

đọc báo giáo dục

cho đội

đọc báo tin trong ngày văn hóa

văn hóa giải

tìm kiếm giáo dục đọc tin

trợ cho đội

cho đội
văn hóa
tin tức

Nam Từ

đá nữ Việt

Hưng Thịnh Land

Việt Nam gồm
trợ cho
trị xã hội

tức Việt

Tổng hợp tin

Land tài

Thịnh Land tài

tuyển bóng đá

trợ cho

bóng đá nữ

đội tuyển

thể thao văn
Hưng Thịnh Land tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tin mới nhất

đá nữ

xem tinj
(0.01 giây)