Đã tìm thấy 2 kết quả: Hành động vì khí hậu


Tuổi trẻ toàn thế giới đứng lên

Tuổi trẻ toàn thế giới đứng lên

30-12-2019 00:00
138

Greta Thunberg - 16 tuổi, người Thụy Điển - là người khởi xướng phong trào “Bãi khóa vì khí hậu”, lôi cuốn hàng triệu bạn trẻ khắp hành tinh cùng đánh thức lương tâm của các bậc cha mẹ và cả những nhà lãnh đạo trên thế giới.

Tuổi trẻ toàn thế giới đứng lên 'vì khí hậu': Greta Thunberg, nhà hoạt động môi trường tuổi 16

Tuổi trẻ toàn thế giới đứng lên 'vì khí hậu': Greta Thunberg, nhà hoạt động môi trường tuổi 16

30-12-2019 00:00
150

Greta Thunberg - 16 tuổi, người Thụy Điển - là người khởi xướng phong trào “Bãi khóa vì khí hậu”, lôi cuốn hàng triệu bạn trẻ khắp hành tinh cùng đánh thức lương tâm của các bậc cha mẹ và cả những nhà lãnh đạo trên thế giới.

Create AccountLog In Your Accountkinh tế
tức Việt Nam
tin trong ngày tìm kiếm

động vì

chính trị

Tổng hợp

đọc tin báo chí

hội thế giới

tin mới nhất

Từ khóa

Việt Nam

hóa giải

trị xã
Điểm tin ngày
công nghệ
tin tức

Việt Nam gồm

giới giáo
xã hội
hậu Điểm
thế giới giáo
tin nhanh

Hành động vì khí hậu

động vì
giải trí công
giáo dục thể

chính trị xã

Điểm tin ngày

ngày Tổng

vì khí

ngày Tổng hợp

giáo dục

trí công
tin trong ngày tìm kiếm

gồm kinh

hậu Từ

Nam gồm kinh

thể thao văn
xem tin Hành động vì khí hậu thế giới
hóa giải trí
tin mới nhất
động vì khí
chính trị báo điện tử

khóa Điểm

kinh tế

vì khí

báo điện tử
tin tức Việt
văn hóa đọc báo
thể thao

Hành động vì khí hậu - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tế chính
đọc báo

Tin Ngày

tin nhanh thể thao

xã hội thế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

giáo dục

văn hóa

xem báo

Hành động

tin tức

Nam gồm

khí hậu

thao văn
Hành động vì
xã hội

tức Việt

tin ngày Tổng

kinh tế chính

kinh tế
tế chính trị
dục thể

Tổng hợp tin

khí hậu
giải trí

tin ngày

Điểm tin

hội thế

chính trị

thao văn hóa

khí hậu Điểm

gồm kinh tế

Hành động
xem báo đọc tin xã hội

Điểm Tin

văn hóa giải
trị xã hội
thế giới giáo dục
giải trí
công nghệ giải trí

hợp tin

Hành động vì khí hậu
dục thể thao

hậu Điểm tin

công nghệ
thế giới

tin tức

trí công nghệ

giới giáo dục

thể thao văn hóa
hợp tin tức
báo chí

vì khí hậu

điểm tin xem tin điểm tinj
(0 giây)