Đã tìm thấy 1 kết quả: Gi


​ĐHQG TP.HCM: số lượng nghiên cứu khoa học giảm một nửa

26-12-2014 09:13
105

TT - Tính đến tháng 10-2014, cán bộ, giảng viên ĐHQG TP.HCM công bố 1.336 bài báo, kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong nước và thế giới, giảm gần một nửa so với năm 2013 (2.418). 

Create AccountLog In Your Accountgiải trí công

tin ngày

Gi

giới giáo

dục thể

báo chí

hợp tin tức

tin nhanh
thao văn hóa
Nam gồm kinh

thế giới giáo

xã hội
trị xã hội

Điểm tin ngày

Gi Điểm tin

văn hóa xã hội tin trong ngày thể thao Gi

tức Việt

Việt Nam gồm
công nghệ
Điểm tin

tin tức

tin trong ngày báo chí
Điểm tin ngày
tin mới nhất giải trí báo điện tử
chính trị xã
xã hội tin nhanh xem tin

khóa Điểm

kinh tế chính
xem tin
thể thao
công nghệ
Tổng hợp
tin tức Việt

Việt Nam

Tin Ngày

trí công

điểm tin
tế chính
kinh tế
công nghệ

trị xã

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

Nam gồm
đọc tin đọc báo kinh tế

giải trí

xem báo

Từ khóa

Gi - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

văn hóa đọc tin
tức Việt Nam
tin tức điểm tin
gồm kinh
chính trị tin tức

hội thế giới

xem báo giáo dục
giáo dục thể
giáo dục
thao văn

trí công nghệ

giới giáo dục

thế giới

văn hóa giải
tìm kiếm

giáo dục

văn hóa
dục thể thao

ngày Tổng hợp

chính trị
ngày Tổng

gồm kinh tế

giải trí
xã hội thế
báo điện tử

Gi

hội thế

hóa giải

Gi Từ
thế giới kinh tế

hóa giải trí

tin mới nhất

tế chính trị

chính trị tìm kiếm

thể thao văn

hợp tin

đọc báo
tin ngày Tổng
Gi Điểm

Điểm Tin

thế giới thể thao

Tổng hợp tin

j
(0 giây)