Đã tìm thấy 1 kết quả: Ghi phiếu phạt


Khi cảnh sát phát kẹo Giáng sinh thay vì ghi phiếu phạt

Khi cảnh sát phát kẹo Giáng sinh thay vì ghi phiếu phạt

24-12-2019 00:00
164

Một số tài xế ở thành phố Boise tiểu bang Idaho (Mỹ) những ngày này đã ngạc nhiên thú vị khi gặp cảnh sát trên đường, thay vì nhận được phiếu phạt vì một vi phạm nhỏ, họ được nhận kẹo Giáng sinh.

Create AccountLog In Your Accountxã hội thế
điểm tin xã hội
xã hội
tin nhanh

tin ngày Tổng

ngày Tổng hợp

báo điện tử đọc báo báo chí

Tổng hợp tin

giới giáo dục

hợp tin tức

Từ khóa

tin mới nhất
Ghi phiếu
dục thể thao
xem báo xem tin
Tổng hợp
khóa Điểm
tìm kiếm thế giới tin tức
thể thao văn
tin tức đọc tin thế giới
thế giới
kinh tế

hội thế giới

xã hội
gồm kinh tế
tin trong ngày

Điểm tin ngày

Việt Nam gồm

Ghi phiếu

đọc báo
tế chính

Ghi phiếu phạt - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

báo chí
tin tức
văn hóa

phạt Từ

hợp tin

tức Việt

dục thể

giải trí

Nam gồm kinh

thế giới giáo

trí công

gồm kinh
văn hóa

công nghệ

giáo dục

tin nhanh Ghi phiếu phạt kinh tế

Ghi phiếu phạt

tin tức Việt

phiếu phạt Điểm

văn hóa giải

ngày Tổng

giáo dục báo điện tử tin mới nhất
thao văn hóa
phiếu phạt

tin ngày

công nghệ đọc tin tin trong ngày

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tìm kiếm
giới giáo
phiếu phạt

Điểm Tin

hóa giải trí

giải trí

trí công nghệ

công nghệ

Ghi phiếu phạt

chính trị văn hóa

Điểm tin ngày

Tin Ngày

kinh tế

thao văn

giải trí công

thể thao giáo dục
phạt Điểm

hóa giải

tế chính trị

kinh tế chính

Nam gồm
phạt Điểm tin
xem tin giải trí

Việt Nam

Điểm tin

xem báo
giáo dục thể
Ghi phiếu phạt
hội thế

trị xã hội

điểm tin

trị xã

thể thao

tức Việt Nam

thể thao

chính trị

chính trị xã

chính trịj
(0 giây)