Đã tìm thấy 2 kết quả: FDA Hoa Kỳ


Trà giảm cân Goleandetox lại lừa người mua bằng tờ chứng nhận đăng ký từ FDA

Trà giảm cân Goleandetox lại lừa người mua bằng tờ chứng nhận đăng ký từ FDA

04-08-2019 00:00
11

Sau khi bị các tổ chức Chính phủ Úc và Nhật vạch mặt sản phẩm Golean Detox chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein làm giảm cân siêu tốc, các nhà phân phối trà này đồng loạt truyền tải tờ chứng nhận được cho là của FDA (Mỹ).

Trà giảm cân Goleandetox lại lừa người mua bằng giấy chứng nhận đăng ký từ FDA

Trà giảm cân Goleandetox lại lừa người mua bằng giấy chứng nhận đăng ký từ FDA

04-08-2019 00:00
10

Sau khi bị các tổ chức Chính phủ Úc và Nhật vạch mặt sản phẩm Golean Detox chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein làm giảm cân siêu tốc, các nhà phân phối trà này đồng loạt truyền tải tờ chứng nhận được cho là của FDA (Mỹ).

Create AccountLog In Your Accounthóa giải trí
tìm kiếm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

FDA Hoa Kỳ
tìm kiếm kinh tế điểm tin

Việt Nam

thế giới

dục thể thao

văn hóa tin mới nhất

Tổng hợp tin

Điểm tin ngày

chính trị

giáo dục

công nghệ

Việt Nam gồm

Điểm tin ngày

hội thế

xã hội

đọc tin
xã hội thế
báo điện tử
Hoa Kỳ

trí công nghệ

tin nhanh
dục thể
hợp tin
tin tức thế giới

tin tức Việt

công nghệ
thế giới giáo
thao văn hóa
tế chính
báo điện tử

Kỳ Từ

FDA Hoa Kỳ - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

giáo dục thể
Điểm tin
xem báo chính trị
kinh tế chính
giới giáo dục
ngày Tổng
gồm kinh tế
Kỳ Điểm

thể thao

báo chí FDA Hoa Kỳ
chính trị xã

giải trí công

tin trong ngày văn hóa
tin ngày
gồm kinh

kinh tế

giới giáo
hội thế giới

chính trị

trí công
Tổng hợp
ngày Tổng hợp
xem tin
Hoa Kỳ
kinh tế thể thao

tế chính trị

giải trí

điểm tin đọc báo

Hoa Kỳ Điểm

thao văn
tức Việt
thể thao

tức Việt Nam

Kỳ Điểm tin

khóa Điểm

tin tức
Điểm Tin
trị xã
tin tức

FDA Hoa Kỳ

văn hóa

văn hóa giải
giải trí báo chí giáo dục tin trong ngày công nghệ

thể thao văn

đọc báo
Từ khóa

FDA Hoa

Nam gồm

hóa giải

giải trí tin nhanh FDA Hoa Kỳ xem tin
FDA Hoa
giáo dục tin mới nhất thế giới đọc tin
Nam gồm kinh

tin ngày Tổng

hợp tin tức

xã hội xã hội

Tin Ngày

xem báo

trị xã hội

j
(0.03 giây)