Đã tìm thấy 1 kết quả: Dustin Nguyễn bị cắt vai diễn


Dustin Nguyễn kiện nhà sản xuất vì bị cắt vai

Dustin Nguyễn kiện nhà sản xuất vì bị cắt vai

31-12-2019 00:00
191

Dustin Nguyễn cho biết đã kiện New Arena và CGV vì cắt vai diễn của anh khỏi phim 'Bóng đè'. Ngược lại, nhà sản xuất cũng kiện nam diễn viên vì làm ảnh hưởng uy tín.

Create AccountLog In Your Accounttrí công nghệ

Dustin Nguyễn
hội thế giới
tin nhanh xem tin

trị xã

tin tức Việt

tin ngày Tổng
Nguyễn bị cắt

cắt vai diễn

báo chí giải trí

bị cắt

tế chính trị

giải trí công

giải trí

xã hội thế

tin trong ngày đọc báo

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

điểm tin

Tin Ngày

tin nhanh

Việt Nam

xem tin

giới giáo dục

kinh tế

tin mới nhất giáo dục

Việt Nam gồm

hợp tin tức

tế chính
xã hội

Tổng hợp

báo điện tử

thao văn

Điểm tin

Dustin Nguyễn

hóa giải
chính trị

tức Việt Nam

công nghệ
diễn Điểm tin
thế giới
công nghệ

thế giới giáo

giáo dục thể
trị xã hội
Nguyễn bị
trí công
chính trị
Điểm tin ngày

chính trị xã

xem báo
giới giáo
vai diễn
Nguyễn bị
Dustin Nguyễn bị cắt vai diễn
dục thể

hợp tin

Tổng hợp tin

khóa Điểm

Từ khóa

xã hội

cắt vai

Dustin Nguyễn bị
đọc báo kinh tế tìm kiếm
Nam gồm kinh
Dustin Nguyễn bị cắt vai diễn

ngày Tổng hợp

báo chí
dục thể thao
văn hóa

văn hóa giải

diễn Từ

tin tức điểm tin thể thao

Dustin Nguyễn bị cắt vai diễn - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

kinh tế chính
vai diễn
gồm kinh tế
bị cắt vai
giáo dục chính trị

hóa giải trí

đọc tin
giải trí

tin ngày

hội thế

bị cắt

văn hóa

giáo dục

Dustin Nguyễn bị cắt vai diễn

diễn Điểm
tin tức
đọc tin

thể thao văn

Điểm tin ngày

tức Việt
Điểm Tin
tin mới nhất tin trong ngày
thể thao
công nghệ
thể thao
Nam gồm
báo điện tử xem báo kinh tế

ngày Tổng

tìm kiếm
gồm kinh
xã hội tin tức thế giới

thao văn hóa

cắt vai

vai diễn Điểm

thế giới văn hóaj
(0 giây)