Đã tìm thấy 2 kết quả: Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội


Tổng giám đốc Khahomex: Công ty Lâu Đài Ven Sông tự ý xây trái phép và truyền thông sai lệch

Tổng giám đốc Khahomex: Công ty Lâu Đài Ven Sông tự ý xây trái phép và truyền thông sai lệch

25-12-2019 00:00
142

Theo ông Trần Thái Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex), phần sai phạm của Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace do Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông xây trái phép.

'Công ty Lâu Đài Ven Sông tự ý xây trái phép và truyền thông sai lệch'

'Công ty Lâu Đài Ven Sông tự ý xây trái phép và truyền thông sai lệch'

25-12-2019 00:00
104

Đó là khẳng định của ông ông Trần Thái Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex).

Create AccountLog In Your Accountgiải trí công
hợp tin tức

tế chính

Điểm tin ngày

xem tin báo điện tử thể thao

cổ phần

hóa giải trí
tin trong ngày
Dịch vụ Khánh

Khánh Hội Điểm

trí công
tin nhanh

thao văn

hội thế

Hội Điểm tin

công nghệ

Tin Ngày

Tổng hợp
khóa Điểm

tế chính trị

thể thao
tin tức
Dịch vụ

Hội Điểm

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

công nghệ

tìm kiếm giải trí
hóa giải
và Dịch vụ

kinh tế

thể thao
tư và
điểm tin Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội báo chí

Khánh Hội

tin ngày
tìm kiếm xem báo
tin tức Việt
ty cổ
đọc tin

Việt Nam

Từ khóa
tin mới nhất
giới giáo dục

tức Việt Nam

trí công nghệ

chính trị

văn hóa

xem tin

và Dịch

giáo dục
thế giới

tin ngày Tổng

xã hội thế

đọc tin

cổ phần

vụ Khánh Hội

Điểm Tin

tin nhanh

Tổng hợp tin

kinh tế

Công ty

giải trí

giáo dục

giới giáo

và Dịch
gồm kinh tế

Việt Nam gồm

giải trí báo điện tử đọc báo
Hội Từ

Đầu tư và

thế giới giáo

hội thế giới

xã hội

tức Việt

vụ Khánh

tư và

ty cổ
Điểm tin

tin tức

xã hội tin trong ngày

trị xã hội

Đầu tư

Nam gồm

Công ty cổ

ngày Tổng hợp

tin tức
Khánh Hội
báo chí

phần Đầu tư

văn hóa chính trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
kinh tế chính
kinh tế

Điểm tin ngày

chính trị
tin mới nhất
gồm kinh

Đầu tư

Dịch vụ
văn hóa giải

dục thể thao

dục thể

phần Đầu

thế giới
chính trị xã
văn hóa xem báo
cổ phần Đầu

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

phần Đầu

hợp tin

tư và Dịch

điểm tin
ty cổ phần
thế giới

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

thao văn hóa
Công ty
công nghệ

giáo dục thể

ngày Tổng
xã hội
giáo dục

vụ Khánh

thể thao văn

trị xã
đọc báo

Nam gồm kinh

j
(0.71 giây)