Đã tìm thấy 1 kết quả: Công ty bất động sản Hồng Lĩnh


Đóng tiền mua đất, 18 năm vẫn chưa được nhận nền

Đóng tiền mua đất, 18 năm vẫn chưa được nhận nền

21-12-2019 00:00
140

Gần 700 khách hàng mua đất dự án khu dân cư Hồng Lĩnh (H.Nhà Bè, TP.HCM) từ năm 2002 nhưng đến nay, vẫn chưa được nhận đất để xây nhà ở.

Create AccountLog In Your AccountĐiểm tin ngày

tin trong ngày
hóa giải trí

Từ khóa

chính trị xã
ngày Tổng hợp
kinh tế điểm tin

Điểm Tin

đọc tin

Công ty bất

giải trí công

thế giới giáo

ty bất

chính trị
Công ty
tin tức kinh tế giáo dục
Việt Nam

thao văn hóa

ty bất

ty bất động

thế giới

Lĩnh Từ

Lĩnh Điểm

tin nhanh

sản Hồng

giới giáo dục
báo điện tử tin nhanh xã hội

Công ty

hội thế giới
Nam gồm kinh
Công ty bất động sản Hồng Lĩnh

gồm kinh tế

văn hóa

tin tức Việt

tin mới nhất

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

báo chí

thể thao văn

giải trí văn hóa đọc tin
xã hội

Tổng hợp tin

Hồng Lĩnh

Điểm tin

tin ngày Tổng

động sản Hồng

Việt Nam gồm

giáo dục thể

xem báo tìm kiếm
thế giới
kinh tế chính
xem báo

Nam gồm

kinh tế

Công ty bất động sản Hồng Lĩnh

giải trí

bất động

trị xã

hợp tin

Điểm tin ngày

đọc báo thể thao
dục thể thao

động sản

Hồng Lĩnh

Công ty bất động sản Hồng Lĩnh

tế chính trị

khóa Điểm
thế giới tin trong ngày

Tổng hợp

trị xã hội
bất động
sản Hồng
công nghệ tin mới nhất

bất động sản

điểm tin đọc báo
tức Việt

Tin Ngày

giới giáo
tin tức

xã hội thế

xã hội

văn hóa

gồm kinh

giáo dục
thể thao

Công ty bất động sản Hồng Lĩnh - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

công nghệ
văn hóa giải
tin tức

tức Việt Nam

động sản

giáo dục
thể thao
sản Hồng Lĩnh
xem tin
trí công
chính trị
ngày Tổng
hội thế

hợp tin tức

Lĩnh Điểm tin

xem tin
trí công nghệ
tế chính
chính trị
thao văn
báo điện tử

hóa giải

tin ngày
báo chí
Hồng Lĩnh Điểm
giải trí công nghệ

dục thể

tìm kiếmj
(0 giây)