Đã tìm thấy 1 kết quả: Công ty Thanh Yến


Khánh Hoà: Cấm 129 doanh nghiệp bất động sản không được bán nhà cho người nước ngoài

Khánh Hoà: Cấm 129 doanh nghiệp bất động sản không được bán nhà cho người nước ngoài

21-12-2019 00:00
198

Ngày 21/12, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà cho biết, vừa có văn bản yêu cầu 129 doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn tỉnh này không được bán bất động sản du lịch cho tổ chức, cá nhân là người nước ngoài.

Create AccountLog In Your AccountCông ty

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

văn hóa giải

chính trị đọc báo
Công ty
giáo dục
thế giới giáo

tế chính

Tổng hợp

hợp tin tức
kinh tế

Điểm tin ngày

Yến Từ

giải trí công

kinh tế tin trong ngày

ty Thanh

tin ngày Tổng

thao văn hóa
thể thao

Công ty Thanh Yến - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

xã hội thế

tế chính trị

hội thế giới
tìm kiếm giải trí điểm tin thế giới
tức Việt

gồm kinh

giáo dục

xem báo
tin ngày
hóa giải

ngày Tổng

Thanh Yến

giáo dục thể

báo chí thế giới

Nam gồm kinh

thao văn
Công ty Thanh Yến
dục thể thao
báo điện tử xem tin
trị xã hội

Từ khóa

xem báo xem tin
xã hội

Công ty Thanh

ngày Tổng hợp

văn hóa
Yến Điểm
chính trị Công ty Thanh Yến tin tức
công nghệ
báo chí giải trí tin tức

Công ty Thanh Yến

kinh tế
tin tức
tìm kiếm xã hội

chính trị xã

báo điện tử tin nhanh đọc báo

trí công

trí công nghệ

đọc tin công nghệ điểm tin thể thao tin trong ngày
Thanh Yến Điểm

Điểm Tin

giải trí

Nam gồm

Yến Điểm tin

tin nhanh

hội thế

công nghệ
hóa giải trí

kinh tế chính

ty Thanh
dục thể
Việt Nam
văn hóa
văn hóa
Tổng hợp tin

thế giới

ty Thanh Yến

giới giáo

Việt Nam gồm

tin tức Việt
gồm kinh tế
tức Việt Nam
xã hội

khóa Điểm

giáo dục
Điểm tin ngày
chính trị

Điểm tin

Thanh Yến

đọc tin
trị xã
giới giáo dục

Tin Ngày

tin mới nhất

hợp tin

thể thao văn

tin mới nhất

thể thao

j
(0 giây)