Đã tìm thấy 1 kết quả: Boise


Khi cảnh sát phát kẹo Giáng sinh thay vì ghi phiếu phạt

Khi cảnh sát phát kẹo Giáng sinh thay vì ghi phiếu phạt

24-12-2019 00:00
213

Một số tài xế ở thành phố Boise tiểu bang Idaho (Mỹ) những ngày này đã ngạc nhiên thú vị khi gặp cảnh sát trên đường, thay vì nhận được phiếu phạt vì một vi phạm nhỏ, họ được nhận kẹo Giáng sinh.

Create AccountLog In Your Accountđọc báo văn hóa thể thao

Từ khóa

thế giới giáo

trị xã

văn hóa

tin tức Việt
báo điện tử
gồm kinh

Boise

Tin Ngày
thế giới xã hội tin mới nhất báo điện tử chính trị giải trí

hội thế giới

thế giới

công nghệ

trí công nghệ

giải trí

thao văn hóa

giáo dục thể

công nghệ

tin trong ngày

tin ngày

xã hội
chính trị xã
tức Việt
thế giới
Điểm tin
tìm kiếm
giới giáo

Việt Nam gồm

xã hội thế

Điểm tin ngày

giới giáo dục

tế chính trị
tin nhanh
trí công
Boise Điểm tin
tức Việt Nam

gồm kinh tế

báo chí

dục thể thao

khóa Điểm
thể thao
hợp tin
điểm tin

Việt Nam

đọc tin
giải trí công

thể thao

ngày Tổng hợp
đọc tin
tin ngày Tổng
đọc báo công nghệ điểm tin báo chí tin tức kinh tế
thể thao văn
Nam gồm kinh
tìm kiếm

Điểm Tin

Boise Boise

giải trí

Tổng hợp tin

trị xã hội

xem tin
chính trị
kinh tế

ngày Tổng

hợp tin tức

xem báo giáo dục
hội thế

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

tin tức
kinh tế

kinh tế chính

tin mới nhất giáo dục
dục thể

văn hóa giải

tin nhanh
Boise Điểm

thao văn

xã hội
Điểm tin ngày
xem tin tin trong ngày
hóa giải

Boise - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

hóa giải trí

văn hóa
tế chính
tin tức

giáo dục

xem báo
Nam gồm
chính trị

Boise Từ

Tổng hợp

j
(0.01 giây)