Đã tìm thấy 3 kết quả: Bùi Thị Kim Thu


Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Đề nghị khởi tố thêm tội với Bùi Thị Kim Thu

Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Đề nghị khởi tố thêm tội với Bùi Thị Kim Thu

27-12-2019 00:00
178

Cho rằng bị cáo Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công) đã cố tình bao che cho các bị cáo khác, luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân đã đề nghị khởi tố thêm tội che giấu tội phạm đối với Bùi Thị Kim Thu.

Xét xử vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà: Kẻ chủ mưu vẫn còn nhởn nhơ?

Xét xử vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà: Kẻ chủ mưu vẫn còn nhởn nhơ?

26-12-2019 00:00
69

Trong phần khai báo của mình, bị cáo Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu đều cho rằng mình không phạm tội. Bị cáo Công cũng cho rằng, kẻ chủ mưu còn đang nhởn nhơ ngoài xã hội...

Xét xử vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà: Kẻ chủ mưu vẫn chưa lộ diện?

Xét xử vụ hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà: Kẻ chủ mưu vẫn chưa lộ diện?

26-12-2019 00:00
165

Trong phần khai báo của mình, bị cáo Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu đều cho rằng mình không phạm tội. Bị cáo Công cũng cho rằng, kẻ chủ mưu còn đang nhởn nhơ ngoài xã hội...

Create AccountLog In Your Accounttế chính
Tổng hợp
Điểm tin ngày

Điểm Tin

hội thế giới

công nghệ

Nam gồm

giới giáo
Từ khóa
Bùi Thị Kim

hợp tin

văn hóa giải
xem tin xem tin điểm tin văn hóa

gồm kinh

ngày Tổng hợp

tin trong ngày
hợp tin tức

Thu Điểm

xã hội Bùi Thị Kim Thu

ngày Tổng

thể thao

xã hội thế

thế giới giáo

chính trị tìm kiếm
giáo dục
tin ngày
Thị Kim Thu
dục thể
thể thao tìm kiếm

Điểm tin

đọc tin
Kim Thu Điểm
tin trong ngày báo điện tử đọc báo

hóa giải trí

gồm kinh tế

kinh tế

kinh tế

Thị Kim

Thu Điểm tin

Thu Từ
giới giáo dục
báo chí

trí công nghệ

Tổng hợp tin
Tin Ngày
công nghệ

hóa giải

tức Việt Nam
tin nhanh
chính trị xã
tin tức Việt

thao văn hóa

chính trị
thế giới giáo dục

Bùi Thị Kim Thu

tin nhanh

trị xã

công nghệ

Việt Nam

Thị Kim
đọc tin

dục thể thao

khóa Điểm
tin mới nhất
trí công
Bùi Thị

thế giới

xã hội

xã hội

giải trí
tức Việt

hội thế

trị xã hội

tin mới nhất văn hóa giáo dục
Việt Nam gồm

Kim Thu

tin ngày Tổng

giải trí
tế chính trị

Bùi Thị

tin tức

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

xem báo

thao văn

báo điện tử

thể thao

thể thao văn

giải trí

Bùi Thị Kim Thu

giáo dục thể

văn hóa

báo chí thế giới

Nam gồm kinh

xem báo điểm tin đọc báo kinh tế chính trị

Điểm tin ngày

Kim Thu
tin tức
giải trí công

tin tức

kinh tế chính

Bùi Thị Kim Thu - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

j
(0.02 giây)