Đã tìm thấy 1 kết quả: Bãi rác lớn nhất Hà Nội


Người dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác lớn nhất Hà Nội

Người dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác lớn nhất Hà Nội

23-12-2019 00:00
182

Đây là lần thứ 3 trong năm, người dân sống gần bãi rác Nam Sơn chặn xe rác không cho vào đổ. Nguyên nhân xuất phát từ chính sách bồi thường và tái định cư.

Create AccountLog In Your Accountbáo điện tử
hội thế
thao văn
tin tức tin nhanh giáo dục đọc tin

Hà Nội Điểm

ngày Tổng hợp
tin nhanh xem báo

Tổng hợp tin

Nội Điểm
Hà Nội
tin mới nhất

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

kinh tế

gồm kinh tế

tế chính trị

rác lớn

dục thể thao

xem báo
giải trí

Bãi rác lớn nhất Hà Nội

thế giới
đọc báo Bãi rác lớn nhất Hà Nội

xã hội thế

trị xã hội
Bãi rác lớn nhất Hà Nội
văn hóa giải

trí công

báo chí công nghệ thế giới xã hội xem tin
tức Việt Nam
giáo dục

công nghệ

giáo dục thể

giáo dục

Nam gồm

văn hóa đọc báo
kinh tế

Bãi rác lớn

tìm kiếm
văn hóa

nhất Hà Nội

rác lớn nhất

Nội Điểm tin
kinh tế chính
xã hội
chính trị
Tin Ngày
chính trị xã

thế giới giáo

văn hóa

giải trí công

hóa giải
tìm kiếm
khóa Điểm
Nam gồm kinh
Tổng hợp
điểm tin

tin tức Việt

chính trị
hóa giải trí
tế chính

giới giáo

tin ngày
trí công nghệ

Bãi rác lớn nhất Hà Nội - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tin mới nhất

dục thể

Việt Nam gồm
rác lớn
đọc tin tin trong ngày kinh tế

tin tức

Từ khóa
thể thao
lớn nhất

Bãi rác

tức Việt
nhất Hà
báo điện tử

gồm kinh

thể thao
giới giáo dục
công nghệ
thao văn hóa

Hà Nội

xã hội
lớn nhất Hà
thể thao

tin ngày Tổng

hợp tin tức
tin tức
Điểm tin ngày

hợp tin

thể thao văn

ngày Tổng
tin trong ngày giải trí

hội thế giới

điểm tin giải trí

Điểm tin ngày

xem tin
Điểm Tin
nhất Hà

Điểm tin

thế giới

Việt Nam

chính trị
Bãi rác
lớn nhất

Nội Từ

trị xã
báo chíj
(0 giây)