Đã tìm thấy 1 kết quả: Ảnh đại diện giả


Các tài khoản Facebook giả nay sử dụng cả khuôn mặt giả

Các tài khoản Facebook giả nay sử dụng cả khuôn mặt giả

21-12-2019 00:00
81

Mạng truyền thông xã hội Facebook hôm 20/12 cho biết khuôn mặt nhân tạo của những người không tồn tại đang được sử dụng để đại diện các tài khoản FB giả nhằm đánh lừa người dùng và các hệ thống của công ty.

Create AccountLog In Your Accountthao văn hóa
báo điện tử

diện giả

gồm kinh tế

tức Việt

giải trí
Ảnh đại
Ảnh đại diện
đọc báo

Nam gồm

Điểm tin ngày

hội thế giới
xã hội

Từ khóa

tin tức Việt

giới giáo dục
Ảnh đại diện giả thể thao
Ảnh đại
xem báo giải trí chính trị
văn hóa

tức Việt Nam

kinh tế chính

điểm tin giáo dục
xã hội
công nghệ

Điểm Tin

hóa giải trí
giáo dục thể

trị xã hội

công nghệ

chính trị xem báo

Việt Nam gồm

báo điện tử

đại diện giả

ngày Tổng hợp

diện giả

đại diện

thao văn

Điểm tin ngày

trí công
hợp tin
công nghệ
thể thao văn

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

chính trị

điểm tin

thể thao

báo chí tin nhanh
dục thể thao
tin trong ngày
giả Điểm tin
đọc báo
văn hóa giải
đọc tin
diện giả Điểm
thế giới
Tổng hợp
gồm kinh
tin mới nhất Ảnh đại diện giả tin tức văn hóa

giới giáo

Ảnh đại diện giả - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

tế chính trị
tin tức
xem tin thể thao tin nhanh kinh tế văn hóa
hóa giải

Tin Ngày

trị xã
xã hội

dục thể

Tổng hợp tin

đại diện
thế giới xem tin
Việt Nam
thế giới giáo
báo chí tin mới nhất

trí công nghệ

thế giới
tế chính
tin tức
tin ngày Tổng
giáo dục

Ảnh đại diện giả

tìm kiếm
chính trị xã
ngày Tổng

xã hội thế

giải trí
kinh tế
khóa Điểm

giả Từ

hợp tin tức

Điểm tin
tìm kiếm
hội thế
đọc tin tin trong ngày

tin ngày

kinh tế

giả Điểm

giáo dục
Nam gồm kinh
giải trí công
j
(0 giây)