Đã tìm thấy 1 kết quả: đi xe buýt có thể thanh toán bằng thẻ thông minh không tiếp xúc


TP.HCM: Người dân đi xe buýt có thể thanh toán bằng thẻ thông minh không tiếp xúc của Vietbank

TP.HCM: Người dân đi xe buýt có thể thanh toán bằng thẻ thông minh không tiếp xúc của Vietbank

27-12-2019 00:00
81

Ngày 26/12, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đã tổ chức lễ công bố và báo cáo việc triển khai thẻ thanh toán thông minh của ngân hàng Vietbank cho hoạt động giao thông bằng xe buýt công cộng tại TP.HCM.

Create AccountLog In Your Accounttiếp xúc
tức Việt Nam
Điểm tin

thanh toán bằng

xe buýt

công nghệ
Từ khóa

Tổng hợp tin

xem báo

xe buýt

Việt Nam gồm

thẻ thông
tin mới nhất

dục thể

thế giới

giải trí

ngày Tổng

chính trị

có thể thanh

đọc báo
thể thanh
hợp tin tức

tin ngày Tổng

thế giới giáo
thể thao văn
bằng thẻ thông
tiếp xúc Điểm
tế chính trị

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

đọc báo tin nhanh tìm kiếm

xã hội thế

đi xe buýt có thể thanh toán bằng thẻ thông minh không tiếp xúc

thanh toán

báo chí
Điểm Tin

thao văn

trí công nghệ

Tin Ngày

tin nhanh

tin tức

bằng thẻ

Việt Nam

văn hóa
thẻ thông
kinh tế

có thể

đi xe

không tiếp

tin trong ngày
thanh toán
đi xe
hóa giải trí
kinh tế
giáo dục thể

công nghệ

giới giáo

giáo dục

minh không

tiếp xúc

thể thao công nghệ đọc tin báo điện tử thế giới

thông minh không

minh không tiếp

kinh tế

đi xe buýt

trí công
văn hóa

bằng thẻ

đi xe buýt có thể thanh toán bằng thẻ thông minh không tiếp xúc - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

không tiếp xúc

giải trí
ngày Tổng hợp
tin mới nhất xã hội chính trị

thẻ thông minh

tức Việt

đi xe buýt có thể thanh toán bằng thẻ thông minh không tiếp xúc

dục thể thao

toán bằng

hội thế

xã hội

hợp tin
thể thao

trị xã hội

tin tức đọc tin báo điện tử
văn hóa giải

Tổng hợp

kinh tế chính
văn hóa

có thể

tin trong ngày xem tin tìm kiếm

gồm kinh tế

xúc Điểm

trị xã

thế giới
thông minh

hội thế giới

giáo dục chính trị điểm tin
hóa giải
đi xe buýt có thể thanh toán bằng thẻ thông minh không tiếp xúc
Nam gồm

tế chính

thông minh
xúc Điểm tin
toán bằng
xem báo
giải trí công
gồm kinh

Điểm tin ngày

minh không

toán bằng thẻ

Nam gồm kinh

giới giáo dục

khóa Điểm

thao văn hóa

không tiếp

xe buýt có

xem tin báo chí
tin ngày
thể thao

buýt có

tin tức Việt
giáo dục
buýt có thể
Điểm tin ngày

thể thanh toán

chính trị xã
tin tức

xúc Từ

thể thanh

điểm tin giải trí
buýt có
xã hộij
(0 giây)