Đã tìm thấy 1 kết quả: đi tiểu gắt


Trẻ em cũng bị sỏi thận, tiết niệu?

Trẻ em cũng bị sỏi thận, tiết niệu?

06-08-2019 00:00
22

Con trai tôi 5 tuổi, gần đây cháu hay than bị đau lưng và đi tiểu gắt. Tôi đưa con đến bệnh viện huyện, bác sĩ siêu âm và chẩn đoán bé bị sỏi bàng quang.

Create AccountLog In Your Accounttin tức
công nghệ
tin trong ngày giải trí điểm tin
ngày Tổng hợp
dục thể
giáo dục

Điểm tin ngày

kinh tế

trí công

gắt Từ

Điểm tin ngày

giới giáo dục

thế giới

hóa giải trí

thao văn

tìm kiếm xem báo văn hóa tin mới nhất thế giới
hội thế
đọc báo
chính trị
đi tiểu gắt

trị xã hội

đi tiểu gắt - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

giải trí

gắt Điểm

tức Việt Nam
hóa giải
thể thao xem báo xem tin

hội thế giới

Điểm Tin

giáo dục thể

văn hóa xã hội

Nam gồm kinh

Việt Nam gồm
đi tiểu gắt
tin nhanh
Nam gồm
giáo dục
tiểu gắt Điểm
chính trị xã

thế giới

kinh tế chính

kinh tế tin nhanh
gồm kinh

đi tiểu gắt

báo chí

Tổng hợp tin

công nghệ
Việt Nam

gồm kinh tế

giới giáo

xã hội xem tin
xã hội
chính trị

đi tiểu

tin ngày Tổng

văn hóa

chính trị

tiểu gắt

thế giới giáo

công nghệ đọc báo
trí công nghệ

xã hội thế

giáo dục

tế chính

gắt Điểm tin

tức Việt
tin ngày
hợp tin
ngày Tổng
báo điện tử
thao văn hóa
báo điện tử đọc tin
tin tức
tìm kiếm
tế chính trị

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

đi tiểu
tiểu gắt

khóa Điểm

tin tức điểm tin tin trong ngày đọc tin thể thao
văn hóa giải
hợp tin tức
báo chí đi tiểu gắt

Tin Ngày

tin mới nhất
thể thao văn

kinh tế

Tổng hợp

Điểm tin

thể thao

giải trí

trị xã

tin tức Việt

giải trí công

Từ khóa

dục thể thao

j
(0.01 giây)