Đã tìm thấy 1 kết quả: đi tiểu gắt


Trẻ em cũng bị sỏi thận, tiết niệu?

Trẻ em cũng bị sỏi thận, tiết niệu?

06-08-2019 00:00
13

Con trai tôi 5 tuổi, gần đây cháu hay than bị đau lưng và đi tiểu gắt. Tôi đưa con đến bệnh viện huyện, bác sĩ siêu âm và chẩn đoán bé bị sỏi bàng quang.

Create AccountLog In Your Accountgiáo dục thể

thể thao

chính trị
thế giới tin trong ngày giáo dục

thể thao văn

tin tức

Việt Nam
tin tức giải trí

giới giáo dục

kinh tế

hội thế giới

hợp tin
văn hóa
đọc báo đọc báo

Tin Ngày

trí công nghệ

kinh tế

chính trị đi tiểu gắt báo điện tử

gắt Điểm

Điểm tin ngày
thể thao đọc tin

ngày Tổng hợp

xã hội

thao văn hóa

Nam gồm kinh

gồm kinh

tin tức Việt
hóa giải

gắt Điểm tin

gồm kinh tế
tin tức tìm kiếm báo chí
đi tiểu
văn hóa
tin ngày
điểm tin
hội thế
đi tiểu
tiểu gắt Điểm
thế giới
tức Việt Nam
công nghệ
trí công
trị xã hội

tiểu gắt

Việt Nam gồm

chính trị xã

trị xã

Điểm tin ngày

Tổng hợp
văn hóa giải

khóa Điểm

Điểm tin

đi tiểu gắt - Từ khóa - Điểm Tin Ngày

văn hóa
tức Việt
đi tiểu gắt

Tổng hợp tin tức Việt Nam gồm kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ

đọc tin tin mới nhất thế giới giáo dục
giới giáo
kinh tế chính
công nghệ

Điểm Tin

báo chí

đi tiểu gắt

đi tiểu gắt

Từ khóa

giải trí công

giải trí
tin nhanh
hóa giải trí
xem tin xã hội xem tin
dục thể thao
hợp tin tức
xem báo
gắt Từ
xã hội

tế chính trị

chính trị tin mới nhất
tin ngày Tổng
Tổng hợp tin
báo điện tử xem báo tìm kiếm thể thao điểm tin
tế chính

giáo dục

dục thể
kinh tế tin nhanh

thao văn

ngày Tổng

giải trí
xã hội thế
tiểu gắt
Nam gồm
công nghệ tin trong ngày

thế giới giáo

j
(0.02 giây)